Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Η σεβντά

Το γεσιρόπονΤο γεσιρόπον

Στιχουργοί: Γιάννης Βασιλειάδης

Συνθέτες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης

Καλλιτέχνες: Στάθης Παρχαρίδης


Εμπροστία σο χωνόν
ατέ σύρ’ όλιον το ζορ’
Σ’ εμέτερον τη σεβντάν
οι τουσ̌μάν’ εύραν πελιάν
Οι τουσ̌μάν’ εύραν πελιάν
για τ’ εμάς τρανόν χαράν

Και -ν- η πίτα αφκά σο σατς,
πουλί μ’, ξεροκοκκινίζ’
Αέτσ’ έν’ ο πρόσωπος σ’
τα χ̌είλια μ’ όντες φιλείς
Τα χ̌είλια μ’ όντες φιλείς,
τσίαν άψιμον εμείς!

Πουλί μ’, και σο παρακάθ’
ίγκλικαν¹ πα λέγομεν
Εύρα, έρθεν η σειρά μ’,
σ’ οσπιτόπο σ’ κοιμούμαι
Σ’ οσπιτόπο σ’ κοιμούμαι
’κει θέλω να ευρίουμαι

Πουλί μ’, τα φιλέματα σ’
γλυκέα άμον σ̌εκέρ’
Έρθεν, ψ̌η μ,’ εμέρωσεν
και -ν- ύπνος εμάς ’κι παίρ’
Και -ν- ύπνος εμάς ’κι παίρ’,
ψ̌η μ’, εγέντον μεσημέρ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
άμονσαν, όπως, καθώς
ατέαυτή
αφκάκάτω
άψιμονφωτιά
γλυκέα(επιρρ.) γλυκά
εγέντονέγινε
εμέρωσενξημέρωσε
εμέτερονδικός/ή/ό μου
εμπροστίαπυροστιά
έν’είναι
έρθενήρθε
εύραβρήκα, βρες (ιδιωμ.προστ.)
εύρανβρήκαν
ευρίουμαιβρίσκομαι
ίγκλικανονομασία παιδικού παιχνιδιού της εποχής
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κοιμούμαικοιμάμαι
όντεςόταν
οσπιτόποσπιτάκι hospitium<hospes + -όπον
παπάλι, επίσης, ακόμα
παίρ’παίρνω/ει
παρακάθ’συνάθροιση, ολονυχτία
πελιάνβάσανο, σκοτούρα bela
πρόσωποςπρόσωπο
σατςκυρτός λαμαρινένιος δίσκος που έμπαινε πάνω στη φωτιά sac
σεβντάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
σ̌εκέρ’ζάχαρη, γλυκό/ά şeker < şakar (περσ.) < śakkharā (οψ. σανσκ.) < śárkarā (σανσκριτ.)
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τουσ̌μάν’εχθροί düşman/duşmān
τσίανσπίθα
φιλέματαφιλιά
χωνόνεστία, χωνευτήρι χῶνος < χόανος
ψ̌ηψυχή
Σημειώσεις
¹ Ίγκλικαν ή ίγκλικας, παιδικό παιχνίδι της εποχής κατά το οποίο κάποιο παιδί σκεφτόταν με το νου του ένα σπίτι του χωριού και τα υπόλοιπα προσπαθούσαν να μαντέψουν με ερωτήσεις ποιό σπίτι ήταν αυτό. Η δε στιχομυθία, παραδειγματικά, λάμβανε χώρα ως εξής:
- Ίγκλικας!
- Πού κοιμάσαι;
- Σ’ Αγουρσίτ’κα
- Πόσα είναι εκεί;
- Τρία κοκόια και δύο τσ̌ιτσ̌ία
και προσπαθούσαν να βρούνε ποιό σπίτι είχε τρία κοκόια (κοκοράκια=αγόρια) και δύο τσ̌ιτσ̌ία (κοτοπουλάκια=κορίτσια)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8070 | Albums/Singles: 1245 | Συντελεστές: 1616 | Λήμματα: 14013
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr