Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Την καρδία μ’ θα σ̌κίζ’ ατο

Το νυχτοπούλ’Το νυχτοπούλ’

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Γιάννης Τσανάκαλης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσανάκαλης, Θόδωρος Παυλίδης


Την καρδία μ’ θα σ̌κίζ’ ατο
κι έχω δύο καρδίας
Σ’ έναν θα βάλω τα καημούς,
σ’ άλλο τ’ αροθυμίας

Το αίμαν νερόν ’κ’ ’ίνεται,
οι Ρωμιοί ’κι τουρκεύ’νε
κι ο αδελφόν τον αδελφόν
πάντα θ’ αραεύ’νε

Αναστενάζω, σείουνταν
τα ψηλά τα ραχ̌ία
κι όταν πονώ μαραίν’ντανε
τα φύλλα σα κλαδία

Το αίμαν νερόν ’κ’ ’ίνεται,
οι Ρωμιοί ’κι τουρκεύ’νε
κι ο αδελφόν τον αδελφόν
πάντα θ’ αραεύ’νε

Πουλόπα ταξιδιάρικα
έναν μένεμαν φέρ’τεν
Τα κυρουκά μ’ κι ο αδελφό μ’
αν ζούνε σ’ εμέν πέτεν

Το αίμαν νερόν ’κ’ ’ίνεται,
οι Ρωμιοί ’κι τουρκεύ’νε
κι ο αδελφόν τον αδελφόν
πάντα θ’ αραεύ’νε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αραεύ’νεψάχνουν, αναζητούν, γυρεύουν aramak
αροθυμίαςνοσταλγίας (γεν.), νοσταλγίες (πληθ.)
’ίνεταιγίνεται
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
’κιδεν ουκί<οὐχί
κυρουκάγονείς
μαραίν’ντανεμαραίνονται
μένεμανμήνυμα
πέτενπείτε (προστ.)
πουλόπαπουλάκια
ραχ̌ίαράχες, βουνά
σείουντανσείονται
σ̌κίζ’σκίζω/ει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr