Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ορφανόν κορτσόπον

Το νυχτοπούλ’Το νυχτοπούλ’

Στιχουργοί: Αικατερίνη Παπαδοπούλου

Συνθέτες: Γιάννης Τσανάκαλης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσανάκαλης, Θόδωρος Παυλίδης


Σ’ έναν εγκλησόπον,
ψηλά σο ραχ̌όπον
ορφανόν κορτσόπον όρκον δί’
Χρόνι͜α κι αν δι͜αβαίν’νε
τ’ ομμάτι͜α τ’ς κι αν κλαίνε
τον όρκον ντ’ εδέκεν θα κρατεί

Εδέβανε τα χρόνι͜α,
καλοκαίρτς και χ̌ιόνι͜α
και η καρδι͜ά τ’ς πάντα γεραλίν
Κι απάν’ σ’ εγκλησόπον
πάντα το κορτσόπον
και σην Παναΐαν άφτ’ κερίν

Κι απάν’ σ’ εγκλησόπον
μ’ έναν μπαστουνόπον
ένας ξένος έρ’ται κι άφτ’ κερί
Κι εύρεν το κορτσόπον
απέσ’ σ’ εγκλησόπον
κι ατείν’ ενταμώθαν σο ταφίν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
ατείν’αυτοί
άφτ’ανάβω/ει
γεραλίνπληγωμένο, τραυματισμένο yaralı
δί’δίνει
δι͜αβαίν’νε(για τόπο) περνούν, διασχίζουν, (για χρόνο) περνούν (γενικότερα) περνούν, παύουν, τελειώνουν διαβαίνω
εγκλησόπονεκκλησάκι
εδέβανε(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν (για χρόνο) πέρασαν διαβαίνω
εδέκενέδωσε
ενταμώθαναντάμωσαν, συναντήθηκαν
έρ’ταιέρχεται
εύρενβρήκε
κορτσόπονκοριτσάκι
κρατείκρατάει, βαστάει, στέκει, αντέχει
ομμάτι͜αμάτια
ραχ̌όπονραχούλα, μικρό βουνό

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr