Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το νυχτοπούλ’

Το νυχτοπούλ’

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσανάκαλης, Θόδωρος Παυλίδης, Νίκος Παπάζογλου


Είμαι ένα νυχτοπούλ’
και τα νύχτας τραγωδώ,
εγώ τραγωδώ
Φίλτς και ξέντς και αδικημέντς
ούλτς εγώ πονώ

Πάντα κλώσκουμαι σ’ οσπίτι μ’
την ανατολήν
και με δάκρυ͜α αναμέν’ με
τ’ εμόν το πουλίν

Είμαι ένα νυχτοπούλ’
τραγωδώ όταν πονούν
και -ν- όταν πονούν
Συντροφεύω τοι τερτλήδες
κι όσους αγαπούν
Συντροφεύω τοι τερτλήδες
κι εκείντς ντ’ αγαπούν

Πάντα κλώσκουμαι σ’ οσπίτι μ’
την ανατολήν
και με δάκρυ͜α αναμέν’ με
τ’ εμόν το πουλίν

Είμαι ένα νυχτοπούλ’
με τ’ αηδόνι͜α τραγωδώ,
εγώ τραγωδώ
Πονεμέντς και πικραμέντς
θα παρηγορώ

Πάντα κλώσκουμαι σ’ οσπίτι μ’
την ανατολήν
και με δάκρυ͜α αναμέν’ με
τ’ εμόν το πουλίν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αναμέν’περιμένει
εκείντςεκείνους
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
κλώσκουμαιγυρίζω, επιστρέφω
ξέντςξένους
οσπίτισπίτι hospitium<hospes
ούλτςόλους
πονεμέντςπονεμένους
τερτλήδεςβασανισμένοι dertli
τοιτους/τις
τραγωδώτραγουδάω
φίλτςφίλους
Σημειώσεις
Δεύτερη φωνή στο ρεφρέν κάνει ο αείμνηστος Νίκος Παπάζογλου

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr