Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Καλαμαριά

Το νυχτοπούλ’Το νυχτοπούλ’

Στιχουργοί: Γιάννης Τσανάκαλης

Συνθέτες: Γιάννης Τσανάκαλης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσανάκαλης, Θόδωρος Παυλίδης


Καλαμαριά, Καλαμαριά,
πού είν’ εκείν’ τα κάλλι͜α σ’;
Πού είν’ τα χρόνι͜α τ’ έμορφα
κι εκείν’ τα παλληκάρι͜α σ’;

Είχαμε τα γραμμόφωνα,
λατέρνας, κεμεντζ̌έδες
Κανείς τ’ οπίσ’ ’κ’ ενούνιζεν
ούλ’ έσαν εγλεντζέδες

Πού είναι εκείνα τα καιρούς
και σην Καλαμαρίαν;
Γλυκά να παίζ’ η κεμεντζ̌έ
μεσανυχτί’ σκοτίαν

Εχάθαν ούλια τ’ έμορφα
εκείν’ τα ταβερνόπα
Τριγύλ’-τριγύλ’ τσ̌ιτσ̌έκοπα
κι έμορφα σ̌ισ̌λικόπα

Καλαμαριά, Καλαμαριά,
νυφούλα στολισμέντσα
και -ν- απέσ’ σον Θερμαϊκόν
η χιλιοχαϊδεμέντσα

Ας σοι παλιούς π’ επέμ’νανε
οι ολίγοι που ζούνε,
εκείν’ τα χρόνι͜α τ’ έμορφα
πάντα θ’ αναπολούνε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
είν’είναι (για πληθ.)
έμορφαόμορφα
ενούνιζενσκεφτόταν
επέμ’νανεαπόμειναν
έσανήταν
εχάθανχάθηκαν
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κάλλι͜ακάλλη
κεμεντζ̌έη λύρα kemençe/kemānçe
κεμεντζ̌έδεςλύρες kemençe/kemānçe
μεσανυχτί’την ώρα του μεσονυχτίου
οπίσ’πίσω
ούλ’όλοι
ούλιαόλα
σ̌ισ̌λικόπασουβλάκια şişlik
σκοτίανσκοτάδι
σοιστους/στις, τους/τις
στολισμέντσαστολισμένη

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr