Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εχάθεν η ανθρωπία

Το νυχτοπούλ’Το νυχτοπούλ’

Στιχουργοί: Γιάννης Τσανάκαλης

Συνθέτες: Γιάννης Τσανάκαλης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσανάκαλης, Θόδωρος Παυλίδης


Αδά σον κόσμον
αδά τιδέν ’κι απομέν’νε
Αδά σον κόσμον
ήντα̤ν έρχουντανε φεύ’νε

Γιατί να μη επορούμε
και -ν- εμείς να εγροικούμε,
ντο είμες περαστικοί;

Εχάθεν η ανθρωπία
ένουμ’νες άγρι͜α θερία
’Κ’ εγνωρίζ’ ο εις τον άλλον,
πώς εγέντον η ζωή;

Σ’ αβούτ’ τον κόσμον
ποίος έρθεν και -ν- επέμ’νεν;
Σ’ αβούτ’ τον κόσμον
αχ! ποίος τ’ οπίσ’ επέρεν;

Σα χρυσά απέσ’ να είμες,
σον Παράδεισον να είμες,
μαναχόν τιδέν ’κι ζει!

’Κ’ εγροικούμε ντο ευτάμε,
πώς ’κ’ ελέπουμε που πάμε;
Και -ν- οπίσ’ ξάι ’κι τερούμε,
πάμε σην καταστροφήν!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αβούτ’αυτό/ή, αυτοί/ές/ά
αδάεδώ
απέσ’μέσα
απομέν’νεαπομένουν
εγέντονέγινε
εγροικούμεκαταλαβαίνουμε
είμεςείμαστε
ένουμ’νεςγίναμε, καταντήσαμε
επέμ’νεναπόμεινε
επέρενπήρε
επορούμεμπορούμε
έρθενήρθε
έρχουντανεέρχονται
ευτάμεκάνουμε, φτιάχνουμε εὐθειάζω
εχάθενχάθηκε
ήντα̤νοτιδήποτε
θερίαθεριά, θηρία
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
ξάικαθόλου
οπίσ’πίσω
τερούμεκοιτάμε
τιδέντίποτα
φεύ’νεφεύγουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr