Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τα κορτσόπα και τα αγούρι͜α

Ας σ’ άνασμα σ’, πουλί μ’, μεθώΑς σ’ άνασμα σ’, πουλί μ’, μεθώ

Στιχουργοί: Νίκος Σαββίδης, Φίλιππος Ανανικίδης

Συνθέτες: Νίκος Σαββίδης

Καλλιτέχνες: Παύλος Ουργαντζίδης, Φίλιππος Ανανικίδης


Τα κορτσόπα και τα αγούρι͜α
ούλ’ εντάμαν σο χορόν
Χορεύ’νε και τραγωδούνε
και -ν- απόψ’ ους να μερών’

Έμορφα και τενελία¹,
έμορφα και με τη ψ̌ην
Τα ωμία τουν τρομάζ’νε
και τσ̌αΐζ’νε «ο Πόντον ζει»

Τριγ̆ύρ’-τριγ̆ύρ’ όντες ιεύ’νε
με τα χ̌έρι͜α τουν ψηλά
Τα ποδάρι͜α ’κι γουεύ’νε,
ούλ’ χορεύ’νε τρομαχτά
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγούρι͜ααγόρια νέα
γουεύ’νελυπούνται, δείχνουν έλεος, τσιγκουνεύονται kıymak
έμορφαόμορφα
εντάμανμαζί
ιεύ’νεταιριάζουν uymak
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κορτσόπακοριτσάκια
μερών’μερώνει, ξημερώνει
όντεςόταν
ούλ’όλοι
ουςως, μέχρι
ποδάρι͜απόδια
τενελίααρμονικά, ρυθμικά taneli<tane/dāne
τουντους
τραγωδούνετραγουδάνε
τριγ̆ύρ’τριγύρω
τρομάζ’νετρέμουν
τσ̌αΐζ’νεφωνάζουν, επιπλήττουν
χορεύ’νεχορεύουν
ψ̌ηνψυχή
ωμίαώμοι
Σημειώσεις
¹ Ακούγεται να τραγουδάει πιθ. εκ παραδρομής «τεμελία»

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13743
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr