Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο Σταύρης ο κεμεντζ̌ετσής

Το νυχτοπούλ’Το νυχτοπούλ’

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσανάκαλης, Θόδωρος Παυλίδης


Ο Σταύρης ο κεμεντζ̌ετσής
με κάμποσα παιδία,
επέρεν την παρέαν ατ’
κι εξήβεν σα χωρία

Αρ’ ατώρα, νέτσ̌η θεία,
την κουτσ̌ή σ’ καλά ωρία
Κρωμέτ’κα σ̌κύλ’ παιδία
κρούν’ δεβάζ’νε͜ ατεν σ’ ορμία

Έτρωγαν και ξαν έπιναν
αρ’ έναν εβδομάδαν
Εφόρτωναν ατον παράν
και τη πουλί’ το γάλαν

Αρ’ ατώρα, νέτσ̌η θεία,
την κουτσ̌ή σ’ καλά ωρία
Κρωμέτ’κα σ̌κύλ’ παιδία
κρούν’ δεβάζ’νε͜ ατεν σ’ ορμία

Όντες εσύρ’νεν το τοξάρ’
κι έλεγεν τραγωδίας
εδίν’νεν σα ψ̌ήα ζωήν
κι εκλαίνιζεν καρδίας

Αρ’ ατώρα, νέτσ̌η θεία,
την κουτσ̌ή σ’ καλά ωρία
Κρωμέτ’κα σ̌κύλ’ παιδία
κρούν’ δεβάζ’νε͜ ατεν σ’ ορμία

Αρ’ ατώρα, νέτσ̌η θεία,
την κουτσ̌ή σ’ καλά ωρία
Κρωμέτ’κα σ̌κύλ’ παιδία
κρούν’ δεβάζ’νε͜ ατεν σ’ ορμία
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατεναυτήν
ατώρατώρα
δεβάζ’νεδιαβάζουν, περνούν, πηγαίνουν κπ/κτ κάπου
εδίν’νενέδινε
εκλαίνιζενστενοχωρούσε, έκανε κπ να κλάψει
εξήβενβγήκε
επέρενπήρε
εσύρ’νενέσερνε, τραβούσε, έριχνε
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
κουτσ̌ήκόρη
κρούν’χτυπούν
νέτσ̌ηΕ! κόρη, ε! εσύ
ξανπάλι, ξανά
όντεςόταν
ορμίαρυάκια, ρεματιές
παιδίαπαιδιά
παράνλεφτά, το χρήμα para/pāre
πουλί’πουλιού
τοξάρ’δοξάρι
τραγωδίαςτραγούδια
χωρίαχωριά
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα
ωρίαπρόσεξε, φύλαξε, επέβλεψε (προστ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr