Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το καρδόπο μ’ εμάεψες

Ας σ’ άνασμα σ’, πουλί μ’, μεθώΑς σ’ άνασμα σ’, πουλί μ’, μεθώ

Στιχουργοί: Νίκος Σαββίδης

Συνθέτες: Νίκος Σαββίδης

Καλλιτέχνες: Παύλος Ουργαντζίδης, Φίλιππος Ανανικίδης


Το καρδόπο μ’ εμάεψες,
εφώταξες κι εδέβες
Επλάνεψες τ’ αχουλόπο μ’
κι άλλ’ ας σο νου μ’ ’κ’ εξέβες

Πουλί μ’, είσαι χ̌ιλέμορφος,
θέκο με απέσ’ σο ψ̌όπο σ’
Να έρχουμαι βραδι͜άσκουμαι
και κείμαι στ’ εγκαλιόπο σ’

Ανάθεμα σε, νε σεβντάν,
αέτσ’ ντο τυρα̤ννί͜εις με
Μ’ έναν ισ̌μάρ’ ντ’ εντώκε με
μέρα-νύχτα κλαινί͜εις με
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
απέσ’μέσα
αχουλόπομυαλουδάκι akıl/ʿaḳl
βραδι͜άσκουμαιβραδιάζομαι
εγκαλιόποαγκαλίτσα
εδέβεςπέρασες, έφυγες, διάβηκες διαβαίνω
εμάεψεςμάγεψες
εντώκεχτύπησε
εξέβεςβγήκες
έρχουμαιέρχομαι
εφώταξεςφώτισες, έλαμψες
θέκοθέσε, τοποθέτησε, βάλε (προστ.)
ισ̌μάρ’νεύμα, νόημα işmar/նշմար
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
κείμαικείτομαι, ξαπλώνω
κλαινί͜ειςκάνεις κάποιον να κλάψει, στενοχωρείς
σεβντάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
τυρα̤ννί͜ειςτυραννάς, ταλαιπωρείς
χ̌ιλέμορφοςχιλιόμορφος/η
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13743
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr