Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αρνί μ’, το δαχτυλίδ’ τ’ εσόν

Το νυχτοπούλ’

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσανάκαλης, Θόδωρος Παυλίδης


[Και -ν-] Αρνί μ’, το δαχτυλίδ’ τ’ εσόν
και το χαλκωματένεν, [γιαρ]
[και -ν-] ατό εγώ ’κι αλλάζ’ ατο
μ’ έναν μαλαματένεν [γιαρ]

Έναν έμορφον κορτσόπον
εγώ αγαπώ
και χωρίς ατέν σον κόσμον
’κ’ επορώ να ζω

[Και -ν-] Αρνί μ’, το πόι σ’ τ’ έμορφον
κι άλλ’ έμορφον το ψ̌όπο σ’ [γιαρ]
[Αχ!] Πώς ’κ’ επορώ να χορτάζ’ ατο
τ’ έμορφον τ’ εγκαλιόπο σ’; [γιαρ]

Έναν έμορφον κορτσόπον
εγώ αγαπώ
και χωρίς ατέν σον κόσμον
’κ’ επορώ να ζω

[Και] Να επόρ’να και να εβάλλ’να σε
απέσ’ σο κεμεντζ̌όπο μ’ [γιαρ]
[Και -ν-] Επέγ’να, αρνί μ’, και -ν- έπαιζα
σ’ έναν έρημον τόπον [γιαρ]

Έναν έμορφον κορτσόπον
εγώ αγαπώ
και χωρίς ατέν σον κόσμον
’κ’ επορώ να ζω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
ατέναυτήν
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
εβάλλ’ναέβαζα, τοποθετούσα
εγκαλιόποαγκαλίτσα
έμορφονόμορφο
επέγ’ναπήγαινα
επόρ’ναμπορούσα
επορώμπορώ
εσόνδικός/ή/ό σου
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κεμεντζ̌όπολυρίτσα kemençe/kemānçe
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κορτσόπονκοριτσάκι
μαλαματένενμαλαματένια/ο, από χρυσάφι
πόιύψος, μπόι boy
χαλκωματένεναπό χαλκό, χάλκινο
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr