Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κρυφόν σεβντά

Κρυφόν σεβντάΚρυφόν σεβντά

Στιχουργοί: Γιάννης Γκόσιος

Συνθέτες: Γιάννης Γκόσιος

Καλλιτέχνες: Αβραάμ Γκόσιος, Γιάννης Γκόσιος, Πέλα Νικολαΐδη


Γλυκόν έτον τ’ αχπάραμαν
ας σην ὲλα σ’, πουλόπο μ’
Εμέν ’κ’ εστυχαρίασαν
κι εστάθεν το καρδόπο μ’

Έρθα, γιαβρόπο μ’, για τ’ εσέν,
ντ’ ενέμ’νες με κανείται
Αροθυμία ντ’ έσυρες
ατώρα θα τελείται

Αχ! κρυφόν σεβντά,
σα καρδόπα ανοί͜εις γεράν
Όσα χρόνια κι αν δι͜αβαίν’νε
με τον πόνον απομέν’νε

Πολλά χρόνια ενέμ’να σε,
μ’ ονέρ’τα και μουράτι͜α
Τον κόσμον όλιον έλεπα
απέσ’ σ’ εσά τ’ ομμάτι͜α

Όνερον έσ’νε απλέρωτον
κι ατώρα είμες εντάμαν
Γραφτόν έτον από Θεού
να ζούμ’ αούτ’ το θάμαν

Αχ! κρυφόν σεβντά,
σα καρδόπα ανοί͜εις γεράν
Όσα χρόνια κι αν δι͜αβαίν’νε
με τον πόνον απομέν’νε [x3]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανοί͜ειςανοίγεις
αούτ’αυτός/ή/ό
απέσ’μέσα
απλέρωτονανεκπλήρωτο
απομέν’νεαπομένουν
αροθυμίανοσταλγία
ατώρατώρα
αχπάραμαντρόμαγμα, ξάφνιασμα
γεράνπληγή, τραύμα yara
γιαβρόπομωράκι, μικρούλι, παιδάκι yavru + -όπον
δι͜αβαίν’νε(για τόπο) περνούν, διασχίζουν, (για χρόνο) περνούν (γενικότερα) περνούν, παύουν, τελειώνουν διαβαίνω
ὲλαερχομός, άφιξη
είμεςείμαστε
έλεπαέβλεπα
ενέμ’ναανέμενα, περίμενα
εντάμανμαζί
έρθαήρθα
εσάδικά σου/σας
έσ’νεήσουν
εστάθενστάθηκε, σταμάτησε
εστυχαρίασανσυνεχάρησαν φέρνοντας καλές ειδήσεις
έσυρεςέσυρες, τράβηξες, έριξες
έτονήταν
θάμανθαύμα
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κανείταιφτάνει, είναι αρκετό
καρδόπακαρδούλες
καρδόποκαρδούλα
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοι murat/murād
ομμάτι͜αμάτια
όνερονόνειρο
ονέρ’ταόνειρα
όσαόσες φορές
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πουλόποπουλάκι
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
τελείται(αμτβ.) τελειώνει, εξαντλείται, μτφ. πεθαίνει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr