Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εγώ τηνάν εγάπανα

Το νυχτοπούλ’Το νυχτοπούλ’

Στιχουργοί: Γιάννης Τσανάκαλης

Συνθέτες: Γιάννης Τσανάκαλης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσανάκαλης, Θόδωρος Παυλίδης


Εγώ τηνάν εγάπανα
ας λέγω σας πώς έτονε
ας λέγω σας πώς έτον
Τ’ εξώπορτον εσπόγγιζεν
η μέρα έξεργος έτονε
η μέρα έξεργος έτον

Εγώ τηνάν εγάπανα
τα παλαλά ντ’ εποίν’νεν
Απέσ’ σ’ ομμάτι͜α ετέρ’νε με
και φίλεμαν ’κ’ εδίν’νεν
[Και -ν-] Απέσ’ σ’ ομμάτι͜α ετέρ’νε με
και φίλεμαν ’κ’ εδίν’νεν [νε]
και φίλεμαν ’κ’ εδίν’νεν

Εγώ τηνάν εγάπανα
έτον πολλά φραντάλα [νε]
Έτον πολλά φραντάλα
Πιτσ̌ιμλίσσα και τσ̌αλιμτζού
και ολίγον παλάλα [νε]
και ολίγον παλάλα

Εγώ τηνάν εγάπανα
τα παλαλά ντ’ εποίν’νεν
Απέσ’ σ’ ομμάτι͜α ετέρ’νε με
και φίλεμαν ’κ’ εδίν’νεν
[Και -ν-] Απέσ’ σ’ ομμάτι͜α ετέρ’νε με
και φίλεμαν ’κ’ εδίν’νεν [νε]
και φίλεμαν ’κ’ εδίν’νεν

Εγώ τηνάν εγάπανα
άλλον εσουμαδεύτεν [νε]
άλλον εσουμαδεύτεν
’Πουσ̌μάνεψεν και -ν- έφυεν
και ξαν σ’ εμέναν έρθεν [νε]
και ξαν σ’ εμέναν έρθεν

Εγώ τηνάν εγάπανα
τα παλαλά ντ’ εποίν’νεν
Απέσ’ σ’ ομμάτι͜α ετέρ’νε με
και φίλεμαν ’κ’ εδίν’νεν
[Και -ν-] Απέσ’ σ’ ομμάτι͜α ετέρ’νε με
και φίλεμαν ’κ’ εδίν’νεν [νε]
και φίλεμαν ’κ’ εδίν’νεν

Εγώ τηνάν εγάπανα
και μετ’ εμέναν έρθεν [νε]
και μετ’ εμέναν έρθεν
[και -ν-] Εφέκεν και τα παλαλά
εμέν ασ’ τ’ επαντρεύτεν [νε]
εμέν ασ’ τ’ επαντρεύτεν

Εγώ τηνάν εγάπανα
τα παλαλά ντ’ εποίν’νεν
Απέσ’ σ’ ομμάτι͜α ετέρ’νε με
και φίλεμαν ’κ’ εδίν’νεν
[Και -ν-] Απέσ’ σ’ ομμάτι͜α ετέρ’νε με
και φίλεμαν ’κ’ εδίν’νεν [νε]
και φίλεμαν ’κ’ εδίν’νεν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
ασ’από
εγάπανααγαπούσα
εδίν’νενέδινε
έξεργοςαργία
εποίν’νενέκανε, έφτιαχνε ποιέω-ῶ
έρθενήρθε
εσουμαδεύτεναρραβωνιάστηκε
εσπόγγιζενσκούπιζε
ετέρ’νεκοιτούσε
έτονήταν
έτονεήταν
εφέκενάφησε
έφυενέφυγε
’κ’δεν ουκί<οὐχί
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ξανπάλι, ξανά
ομμάτι͜αμάτια
παλάλατρελή
παλαλάτρελά, τρέλες
πιτσ̌ιμλίσσαόμορφη, καλίγραμμη, ταιριαστή biçimli
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
τηνάναυτόν/ην που
φίλεμανφιλί
φραντάλαγυναίκα πρόσχαρη, πληθωρική γυναίκα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr