Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Χάμαι, ρίζα μ’, για τ’ εσέν

Χάμαι, ρίζα μ’, για τ’ εσένΧάμαι, ρίζα μ’, για τ’ εσέν

Στιχουργοί: Αγγελική Παμπουκίδου

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Κεμανετζίδης, Πέλα Νικολαΐδη, Χριστίνα Κεμανετζίδου


Εσύ αν εθάρρεσες
εμέναν θα περιπαί͜εις
εγώ πα θ’ ευτάγω σε
σην καρδι͜ά σ’ εμέν να έ͜εις

Χάμαι, ρίζα μ’, για τ’ εσέν
τη σεβτάς είσαι καϊτέ
κι εγώ έχω μυστικόν,
σεβτάς λόγια και σκοπόν

Μάθα, πουλί μ’, η εγάπ’
’κ’ ’ίνεται άμον ντο λες
Εσύ πάντα πεκιαρλούκ’
κι εγώ σ’ άψιμον απέσ’

Χάμαι, ρίζα μ’, για τ’ εσέν
τη σεβτάς είσαι καϊτέ
κι εγώ έχω μυστικόν
σεβτάς λόγια και σκοπόν

Ατώρα έρθεν η σειρά μ’,
θα ερωτώ τον ανοιχτήν
πώς να καίω το καρδόπο σ’
άμον ντ’ έκαψες την ψ̌η μ’

Χάμαι, ρίζα μ’, για τ’ εσέν
τη σεβτάς είσαι καϊτέ
κι εγώ έχω μυστικόν
σεβτάς λόγια και σκοπόν

Χάμαι, ρίζα μ’, για τ’ εσέν
τη σεβτάς είσαι καϊτέ
Κι εγώ έχω μυστικόν
σεβτάς λόγια και σκοπόν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ανοιχτήνμάντη, χαρτομάντη
απέσ’μέσα
ατώρατώρα
άψιμονφωτιά
έ͜ειςέχεις
εγάπ’αγάπη
εθάρρεσεςπίστεψες, νόμισες
έρθενήρθε
ερωτώρωτάω
ευτάγωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
’ίνεταιγίνεται
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καϊτέμελωδία, μουσική σύνθεση, μουσικός σκοπός kayde
καρδόποκαρδούλα
μάθαμάθε (προστ.)
παπάλι, επίσης, ακόμα
πεκιαρλούκ’εργένικη ζωή bekarlık
περιπαί͜ειςπεριπαίζεις
σεβτάςαγάπης, έρωτα sevda/sevdā
χάμαιχάνομαι, μτφ. πεθαίνω
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr