Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τα νουσσάκας

Το νυχτοπούλ’

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσανάκαλης, Θόδωρος Παυλίδης


Έι! μικρόν, μικρόν, μικρόν,
σεβνταλίν και παλαλόν
Πώς θα ’ίνεται, πουλόπο μ’,
να ευτάγω σε τ’ εμόν;

Αΐκον, αΐκον,
αΐκον τρανόν κακόν
Έναν μικρόν νουσσακόπον
να φτουλίζω ’κ’ επορώ!

Αραεύω, αραεύω,
πάντα θα αραεύω
Έναν μικρόν νουσσακόπον
να σύρω και φτουλίζω

Αΐκον, αΐκον,
αΐκον τρανόν κακόν
Έναν μικρόν νουσσακόπον
να φτουλίζω ’κ’ επορώ!

Ούλ’ αραεύ’νε μικρόν
και κανείς ’κι θέλ’ τρανόν
Το παλαιόν η κοσσάρα
το ζουμίν εχ̌’ το καλόν

Την πελιάν, την πελιάν
ντο ετσ̌άτεψα εγώ
Έχασα τα κοσσαρόπα
και νουσσάκας κυνηγώ
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αΐκοντέτοιο/α
αραεύ’νεψάχνουν, αναζητούν, γυρεύουν aramak
αραεύωψάχνω, αναζητώ, γυρεύω aramak
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
επορώμπορώ
ετσ̌άτεψασυνάντησα (τυχαία), πέτυχα çatmak
ευτάγωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
’ίνεταιγίνεται
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κοσσάρακότα
κοσσαρόπακοτούλες
νουσσάκαςκλωσσόπουλα
νουσσακόπονκλωσσόπουλο
ούλ’όλοι
παλαλόντρελό
πελιάνβάσανο, σκοτούρα bela
πουλόποπουλάκι
σεβνταλίνερωτοχτυπημένη/ο, ερωτευμένη/ο, ερωτικό sevdalı
σύρωσέρνω, τραβώ, ρίχνω
φτουλίζωμαδάω, ξεπουπουλίζω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr