Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ουφ! Αμάν!

Συνεχίζοντας την παράδοσηΣυνεχίζοντας την παράδοση

Στιχουργοί: Γιώτης Γαβριηλίδης

Συνθέτες: Ανδρέας Κουγιουμτζίδης

Καλλιτέχνες: Ανδρέας Κουγιουμτζίδης, Γιώργος Ορφανίδης


Τ’ ομμάτι͜α σ’, πουλί μ’, πράσινα,
τα μαλλία σ’ μακρέα
Εμέναν επαλαλώσεν
και τ’ εσόν η θωρέα

Τα χ̌ειλόπα σ’, μικρόν πουλί μ’,
θαρρείς ζωγραφισμένα
Όλια τα κάλλι͜α σ’ έμορφα,
πουλόπο μ’, ζελεμένα

Το φίλεμα σ’ άμον ρακίν
αμὰν, πουλί μ’, μεθύζ’ με
Τ’ εγκαλιόπο σ’ Παράδεισον
και η σεβντά σ’ κοιμίζ’ με

’Κι θέλω, πουλί μ’, ν’ αγνεφώ,
φογούμαι γιάμ’ έν’ ψέμαν
Σα χ̌έρι͜α σ’ ας εβγαίν’ η ψ̌η μ’
κι ας ’κχ̌ύεται το αίμα μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγνεφώξυπνώ
αμὰναμέσως, ευθύς, μονομιάςhemen/hemān
άμονσαν, όπως, καθώς
γιάμ’μήπως, ή μηya/yā + μη
εβγαίν’βγαίνει
εγκαλιόποαγκαλίτσα
έμορφαόμορφα
έν’είναι
εσόνδικός/ή/ό σου
ζελεμένααξιοζήλευτα
θωρέαθωριά, όψη
κάλλι͜ακάλλη
’κιδενουκί<οὐχί
κοιμίζ’κοιμίζω/ει
’κχ̌ύεταιχύνεται
μακρέα(επιθ.) μακριά
μεθύζ’μεθάει
όλιαόλα
ομμάτι͜αμάτια
πουλόποπουλάκι
ρακίναλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτωνrakı/ˁaraḳī
σεβντάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
φίλεμαφιλί
φογούμαιφοβάμαι
χ̌ειλόπαχειλάκια
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr