Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η σουλουπού

Η ΣουλουπούΗ Σουλουπού

Στιχουργοί: Θεόφιλος Πουταχίδης

Συνθέτες: Θεόφιλος Πουταχίδης

Καλλιτέχνες: Βασίλης Καρακώστας, Θεόφιλος Πουταχίδης


Κρους σα χ̌είλι͜α σ’ την πογιάν
και τερείς με γιάνι͜α-γιάν’
Χαντυλλι͜άεις το καρδόπο μ’
και -ν- ευτάς με περισ̌άν’

Σύρτς εβγάλτς τ’ οφρυδόπα σ’
και -ν- ευτάς ατα γραμμήν
Πουγαλεύ’ς το ψ̌όπο μου,
πάντα φέρτς με ους τ’ «αμήν»

’Ναθεμά σε, Σουλουπού,
με τα λούσα ντο ευτάς
ους την άκραν τη κρεμού
εθαρρώ παίρτς με και πας

Φορείς φιστάνια κοντά
και τα μὲσα σ’ ανοιχτά
Ταραχ̌ί͜εις με άψιμον
και υβρίζω τσ̌αϊχτά

Τα μαλλία σ’ βάφ’ς ξανθά
και τ’ ομμάτι͜α σ’ καστανά
Φορείς το καμίσ’ κοντόν,
πώς θ’ ευτάς με παλαλόν!

’Ναθεμά σε, Σουλουπού,
με τα λούσα ντο ευτάς
ους την άκραν τη κρεμού
εθαρρώ παίρτς με και πας

’Ναθεμά σε, Σουλουπού,
με τα λούσα ντο ευτάς
ους την άκραν τη κρεμού
εθαρρώ παίρτς με και πας
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκρανάκρη
ατααυτά
άψιμονφωτιά
βάφ’ςβάφεις
γιάν’πλάι, πλευρά yan
γιάνι͜αλοξά, στραβά yana
εβγάλτςβγάζεις
εθαρρώθαρρώ, νομίζω, υποθέτω
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
καμίσ’πουκάμισο καμίσιον<camisia=λινό ρούχο
καρδόποκαρδούλα
κρεμούγκρεμού
κρουςχτυπάς
μὲσα(τα) η μέση
ομμάτι͜αμάτια
ουςως, μέχρι
οφρυδόπαφρυδάκια
παίρτςπαίρνεις
παλαλόντρελό
περισ̌άν’εξαθλιωμένo, κακομοίρη, δυστυχή perişan/perīşān
πογιάνμπογιά, βαφή, χρώμα boya
πουγαλεύ’ςσκας, κάνεις κπ να βαρεθεί, στενοχωρείς bunalmak
σύρτςσέρνεις, τραβάς, ρίχνεις
ταραχ̌ί͜ειςταράζεις, προκαλείς ταραχή
τερείςκοιτάς
τσ̌αϊχτάφωναχτά, με επιπληκτικό ύφος
φέρτςφέρεις, φέρνεις
φιστάνιαφουστάνια fistan<fustān<piştān
χαντυλλι͜άειςγαργαλάς, μτφ. θαμπώνεις
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7991 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1600 | Λήμματα: 13780
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr