Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τσ’ εγάπ’ς τα νερά

Τσ’ εγάπ’ς τα νεράΤσ’ εγάπ’ς τα νερά

Στιχουργοί: Ιωάννης Μάγγος

Συνθέτες: Ιωάννης Μάγγος

Καλλιτέχνες: Αναστάσιος Καζαντζίδης, Ιωάννης Μάγγος


Εσύ που επέρες
την καρδι͜ά μ’ κι εδέβες
ντ’ εποίκες να εξέρ’νες,
ντο καις τη χαρά μ’

Παίρτς την εγκάλι͜α σ’
και όλι͜α τα κάλλι͜α σ’
Σ’ εμέναν εφέκες
τη ψ̌ης τη γεράν

Όντες θυμούμαι
εσέν, παλαλούμαι
Να χάνω φογούμαι
τσ’ εγάπ’ς τα φτερά
Και για τ’ εσέναν
τ’ ομμάτι͜α μ’ κλαμένα,
φουρκίζ’νε εμένα
σ’ εγάπ’ς τα νερά

Καίω, βρουλίζω,
το ψ̌όπο μ’ κλαινίζω
Πονώ και νουνίζω·
τα τέρτι͜α μ’ πολλά!

Τέρτι͜α απ’ εσέναν,
ομούτι͜α χαμένα,
εγάπ’ ντο τερεί με
κι άλλο ’κι γελά

Όντες θυμούμαι
εσέν, παλαλούμαι
Να χάνω φογούμαι
τσ’ εγάπ’ς τα φτερά
Και για τ’ εσέναν
τ’ ομμάτι͜α μ’ κλαμένα,
φουρκίζ’νε εμένα
σ’ εγάπ’ς τα νερά

Δὼμα το χ̌έρι σ’,
μη δί’ς το μαχ̌αίρι σ’
Μ’ αραεύ’ς το ταίρι σ’
απ’ εμέν μακρά

Αν θα κομπώντς με,
εσύ, θα σκοτώντς με
Σον Άδην θα στρώντς με
να κείμαι αφκά

Όντες θυμούμαι
εσέν, παλαλούμαι
Να χάνω φογούμαι
τσ’ εγάπ’ς τα φτερά
Και για τ’ εσέναν
τ’ ομμάτι͜α μ’ κλαμένα,
φουρκίζ’νε εμένα
σ’ εγάπ’ς τα νερά
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αραεύ’ςψάχνεις, αναζητάς, γυρεύεις aramak
αφκάκάτω
βρουλίζωφλέγομαι, καίγομαι brûler
γεράνπληγή, τραύμα yara
δί’ςδίνεις
δὼμαδώσε μου
εγάπ’αγάπη
εγάπ’ςαγάπης
εγκάλι͜ααγκαλιά
εδέβεςπέρασες, έφυγες, διάβηκες διαβαίνω
εξέρ’νεςήξερες, γνώριζες
επέρεςπήρες
εποίκεςέκανες, έφτιαξες ποιέω-ῶ
εφέκεςάφησες
θυμούμαιθυμάμαι
κάλλι͜ακάλλη
κείμαικείτομαι, ξαπλώνω
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλαινίζωκάνω κάποιον/ους να κλάψει/ουν, στενοχωρώ
κομπώντςεξαπατάς, ξεγελάς, μτφ. σαγηνεύεις κομβόω
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
νουνίζωσκέφτομαι
ομμάτι͜αμάτια
ομούτι͜αελπίδες umut
όντεςόταν
παίρτςπαίρνεις
παλαλούμαιτρελαίνομαι
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σκοτώντςσκοτώνεις
στρώντςστρώνεις
τερείκοιτάει
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τσ’(ως τση, άρθρο γεν. ενικού) του/της, (ως τσοι, άρθρο αιτ. πληθ.) τις, (ως ερωτημ. τσί;) ποιός;
φογούμαιφοβάμαι
φουρκίζ’νεπνίγουν
ψ̌ηςψυχής
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13400
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr