Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έλα, γνώσον τη σεβντάν

Έλα, γνώσον τη σεβτάνΈλα, γνώσον τη σεβτάν

Στιχουργοί: Νικόλαος Ξενιτόπουλος

Συνθέτες: Δημήτρης Ξενιτόπουλος

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Κώστας Καλούσης, Στέλλα Καμπουρίδου


Άφ’σον κι έλα μετ’ εμέν,
η καρδία μ’ υπομέν’
Ας μη χάνομε καιρόν
η ζωή ρυτά δι͜αβαίν’

Έλα, ζήσον μετ’ εμέν
ση σεβτάς ι-μ’ το τσ̌ιμέν’
Έλα κι έπαρ’ ήντι͜αν θέλτς,
όλι͜α είναι για τ’ εσέν

Έλα, έμπα ση χαράν,
έλα, γνώσον τη σεβτάν
Έλα σ’ άπυρον την ψ̌η σ’
η φωτία να πιάν’

Έλα σον παράδεισον
ντο εποίκα για τ’ εσέν
Η ζωή χωρίς εσέν
κόλαση έν’ για τ’ εμέν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άπυροναυτό/ή που δεν έχει πυρωθεί
άφ’σονάφησε (προστ.)
γνώσονκατάλαβε, αισθάνσου, εννόησε (προστ.)
δι͜αβαίν’(για τόπο) περνάει/ώ, διασχίζει/ω, (για χρόνο) περνάει/ώ διαβαίνω
έμπαμπες (προστ.)
έν’είναι
έπαρ’πάρε (προστ.)
εποίκαέκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
ζήσονζήσε (προστ.)
ήντι͜ανοτιδήποτε, ό,τι
θέλτςθέλεις
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
πιάν’πιάνει
ρυτάγρήγορα, βιαστικά
σεβτάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
σεβτάςαγάπης, έρωτα sevda/sevdā
τσ̌ιμέν’γρασίδι, χλοερή έκταση çimen
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr