Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Άμον πουλίν ντ’ ερίγασε

Συνεχίζοντας την παράδοσηΣυνεχίζοντας την παράδοση

Στιχουργοί: Ελένη Αφεντούλη

Συνθέτες: Ανδρέας Κουγιουμτζίδης

Καλλιτέχνες: Ανδρέας Κουγιουμτζίδης, Γιώργος Ορφανίδης


Άμον πουλίν ντ’ ερίγασε
κρούγω το παραθύρι σ’
Άνοιξον έπαρ’ με απέσ’
τσούπα το καρακίδι σ’

Σεράντα χρόνι͜α εγρίζευα
τη γην με το βελόνι
Άλλ’ ατόσα θα εγρίζευα
αν ’ίνουσ’νε τ’ εμόν-ι

Πουλί μ’, μη πας σο θέριμαν,
κάπ’ δάκ’νε σε τ’ οφίδι͜α
Τίναν θα έχω να φιλώ
σ’ ομμάτι͜α και σ’ οφρύδι͜α;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
άνοιξονάνοιξε (προστ.)
απέσ’μέσα
δάκ’νεδαγκώνουν
εγρίζευαξερίζωνα, εκχέρσωνα με το μακέλλι
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έπαρ’πάρε (προστ.)
ερίγασεκρύωσε
θέριμανθερισμός
’ίνουσ’νεγινόσουν
κάπ’κάπου
καρακίδιμάνταλο πόρτας
κρούγωχτυπώ
ομμάτι͜αμάτια
οφίδι͜αφίδια
οφρύδι͜αφρύδια
σεράντασαράντα
τίνανποιον/α
τσούπακλείσε (προστ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr