Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ακρίτας

Ελαίαν ερίζωσενΕλαίαν ερίζωσεν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Κώστας Αγέρης


Ακρίτας όντας έλαμνεν
σην παραποταμέαν
Επέγ’νεν κι έρ’τον κι έλαμνεν
την ώρα πέντ’ αυλάκια
Επέγ’νεν κι έρ’τον κι έσπερνεν
εννέα κότι͜α σπόρον

Έρθεν πουλίν κι εκόνεψεν
ση ζυγονί’ την άκραν
Σ’κούται και καλοκάθεται
ση ζυγονί’ την μέσεν

-Οπίσ’, πουλίν! Οπίσ’, πουλίν!
μη τρως τη βουκεντρέαν
Και το πουλίν ’κελάηδεσεν
σαν ανθρωπί’ λαλία

Ακρίτα μου ντό κάθεσαι,
ντό στέκεις και περ’μένεις;
Το ένοικο σ’ εχάλασαν
και την κάλη σ’ επέραν

Τ’ όλον καλλίον τ’ άλογο σ’
στρών’νε και καβαλ’κεύ’νε
και τ’ άλλα τα καθέτερα
στέκ’νε και χλιμιντρίζ’νε

Ακρίτας παραθύμωσεν,
Ακρίτας εθερέθεν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκρανάκρη
ανθρωπί’ανθρώπου
βουκεντρέανχτύπημα με ξύλινη βέργα (βουκέντρα) που χρησιμοποιούταν από τους αγρότες κατά τη διάρκεια οργώματος με βόδια και η οποία στη μία άκρη είχε μεταλλική βάση για να καθαρίζουν το αλέτρι και στην άλλη της άκρη ήταν αιχμηρή, ούτως ώστε να κεντρίζει τα βόδια
εθερέθενεξαγριώθηκε
εκόνεψενεγκαταστάθηκε, φώλιασε, προσγειώθηκε konmak
έλαμνενόργωνε λάμνω
ένοικοσπίτι, οικία
επέγ’νενπήγαινε, προχωρούσε, έφευγε
επέρανπήραν
έρθενήρθε
έρ’τονερχόταν
ζυγονί’ζυγού
κάληη αγαπητή σύζυγος, η σύζυγος
καλλίονκαλύτερο (επίθ.), καλύτερα (επίρ.)
κότι͜αμονάδα μέτρησης για δημητριακά
λαλίαλαλιά, φωνή
μέσενμέση
όνταςόταν
οπίσ’πίσω
σ’κούταισηκώνεται
στέκ’νεστέκουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr