Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θεού παρακαλίαν

Συνεχίζοντας την παράδοσηΣυνεχίζοντας την παράδοση

Στιχουργοί: Αλέξανδρος Παρχαρίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Ανδρέας Κουγιουμτζίδης, Γιώργος Ορφανίδης


Ο κύρης και η μάνα σου
να ’ίν’νταν αη-κέρι͜α
Εμάς εβγάλ’ναν σον παρχάρ’
μήνας και καλοκαίρι͜α

Παρακαλώ, παρακαλώ,
Θεού παρακαλίαν
να έλεπα την τρυγόνα μ’
την εβδομάδαν μίαν

Τ’ αυλία σ’ ισιζλιάεψαν
κι εγομώθαν χορτάρι͜α
Ελέπ’ ατα και καίουμαι,
σ’κούμαι, χάμαι ληγάρι͜α

Παρακαλώ, παρακαλώ,
Θεού παρακαλίαν
να έλεπα την τρυγόνα μ’
την εβδομάδαν μίαν

Έλα πουλί μ’, έλα πουλί μ’,
έλα όλιγον κι άλλο
Δι͜αβαίν’νε χρόνι͜α και καιρούς
’κι θ’ ανταμώνομε άλλο

Παρακαλώ, παρακαλώ,
Θεού παρακαλίαν
να έλεπα την τρυγόνα μ’
την εβδομάδαν μίαν

Για τσέρτσον το καμίσι μου
κάρφα͜ απάν’ ι-μ’ την κάμαν
Εγώ κι εσύ ’κι ’ίνεται
να χ̌αίρουμες εντάμαν

Παρακαλώ, παρακαλώ,
Θεού παρακαλίαν
να έλεπα την τρυγόνα μ’
την εβδομάδαν μίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αη-κέρι͜ακεριά προερχόμενα από τον Άγιο Τάφο
ανταμώνομεανταμώνουμε
απάν’πάνω
ατααυτά
αυλίααυλές
δι͜αβαίν’νε(για τόπο) περνούν, διασχίζουν, (για χρόνο) περνούν (γενικότερα) περνούν, παύουν, τελειώνουνδιαβαίνω
εβγάλ’νανέβγαζαν
εγομώθανγέμισαν
ελέπ’βλέπει/βλέπω
έλεπαέβλεπα
εντάμανμαζί
’ίνεταιγίνεται
’ίν’ντανγίνονται
ισιζλιάεψανερημώθηκανıssızlaşmak
καίουμαικαίγομαι
κάμανδίκοπο μαχαίριkama
καμίσιπουκάμισουπό+καμίσιον<camisia
κάρφακάρφωσε (προστ.)
’κιδενουκί<οὐχί
ληγάρι͜αγρήγορα
μίανμια φορά
παρακαλίανπαράκληση
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
σ’κούμαισηκώνομαι
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
τσέρτσονσκίσε, ξέσκισε (προστ.)
χ̌αίρουμεςχαιρόμαστε
χάμαιχάνομαι, μτφ. πεθαίνω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr