Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τη πατρίδας τα χωρία

Αυτή η γη έχει φωνήΑυτή η γη έχει φωνή

Στιχουργοί: Κώστας Αγέρης

Συνθέτες: Χρήστος Π. Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Γιάννης Παπαγερίδης, Κώστας Αγέρης, Σταύρος Ιωαννίδης


Την πατρίδα μ’ ’κι ανασπάλω,
ας σον κύρη μ’ θα μαθάνω
Για τα μέρι͜α μουν θα λέω,
άγουρος είμαι, ’κι κλαίγω

Τα ραχ̌ία σ’ ’κι γελούνε
κι όλ’ αδά αναστορούνε
τη πατρίδας τα χωρία
Όλια εχάθανε!
Τα ραχ̌ία σ’ ’κι γελούνε
κι όλ’ αδά αναστορούνε
τη πατρίδας τα χωρία
Όλια εκάγανε!

Η καρδία μ’ πονεμένον
και πολλά τυραννιγμένον
Ντό να λέγω σε, πουλόπο μ’;
ετογράεψες το ψ̌όπο μ’

Τα ραχ̌ία σ’ ’κι γελούνε
κι όλ’ αδά αναστορούνε
τη πατρίδας τα χωρία
Όλια εχάθανε!
Τα ραχ̌ία σ’ ’κι γελούνε
κι όλ’ αδά αναστορούνε
τη πατρίδας τα χωρία
Όλια εκάγανε!

Πού είναι ατά τα μέρι͜α
με τα πράσινα τσ̌ιμένι͜α
Τα καλύβι͜α σα ραχ̌ία
και τα χτήνια απέσ’ σ’ ορμία

Τα ραχ̌ία σ’ ’κι γελούνε
κι όλ’ αδά αναστορούνε
τη πατρίδας τα χωρία
Όλια εχάθανε!
Τα ραχ̌ία σ’ ’κι γελούνε
κι όλ’ αδά αναστορούνε
τη πατρίδας τα χωρία
Όλια εκάγανε!

Τα ραχ̌ία σ’ ’κι γελούνε
κι όλ’ αδά αναστορούνε
τη πατρίδας τα χωρία
Όλια εκάγανε!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άγουροςνέος άνδρας
αδάεδώ
ανασπάλωξεχάσω
αναστορούνεθυμούνται, αναπολούν
απέσ’μέσα
ατάαυτά
εκάγανεκάηκαν
ετογράεψεςέκανες κομμάτια doğramak
εχάθανεχάθηκαν
’κιδεν ουκί<οὐχί
μαθάνωμαθαίνω
μέρι͜αμέρη
μουνμας
όλ’όλοι/α
όλιαόλα
ορμίαρυάκια, ρεματιές
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πουλόποπουλάκι
ραχ̌ίαράχες, βουνά
χτήνιααγελάδες
χωρίαχωριά
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr