Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Παναΐα μ’, Σουμελά

Αυτή η γη έχει φωνήΑυτή η γη έχει φωνή

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Χρήστος Π. Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Καρασαββίδης, Κώστας Αγέρης, Σταύρος Ιωαννίδης


Για τ’ εσέναν τραγωδώ,
πατρίδα μ’, κι αναστορώ
Πώς εχάσαμε -ν- εμείς
τον Παράδεισον τη γης

Τα παρχάρι͜α, τα ραχ̌ι͜ά σ’
και τα κρύα τα νερά σ’
και σο όρος του Μελά,
Παναΐα μ’, Σουμελά!
Πατρίδα μου!

Έχω πόνο και καημό,
με τη λύρα τραγωδώ
Την πατρίδα μ’ όσο ζω
πάντα θα αναζητώ
Πατρίδα μου!

Τα παρχάρι͜α, τα ραχ̌ι͜ά σ’
και τα κρύα τα νερά σ’
και σο όρος του Μελά,
Παναΐα μ’, Σουμελά!

Το μιλέτ’ όλον ακούει
την καμπάναν ντο θα κρούει
Και Ανάστασην εκεί
να ευτάν’ έναν Λαμπρήν

Τα παρχάρι͜α, τα ραχ̌ι͜ά σ’
και τα κρύα τα νερά σ’
και σο όρος του Μελά,
Παναΐα μ’, Σουμελά!
Πατρίδα μου!

Έχω πόνο και καημό,
με τη λύρα τραγωδώ
Την πατρίδα μ’ όσο ζω
πάντα θα αναζητώ
Πατρίδα μου!

Τα παρχάρι͜α, τα ραχ̌ι͜ά σ’
και τα κρύα τα νερά σ’
και σο όρος του Μελά,
Παναΐα μ’, Σουμελά!

Πατρίδα μου!
Έχω πόνο και καημό,
με τη λύρα τραγωδώ
Την πατρίδα μ’ όσο ζω
πάντα θα αναζητώ
Πατρίδα μου!

Τα παρχάρι͜α, τα ραχ̌ι͜ά σ’
και τα κρύα τα νερά σ’
και σο όρος του Μελά,
Παναΐα μ’, Σουμελά!
Πατρίδα μου!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αναστορώθυμάμαι, αναπολώ
ευτάν’κάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
κρούειχτυπάει
μιλέτ’φυλή, έθνος millet
παρχάρι͜αορεινοί τόποι θερινής βοσκής
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
τραγωδώτραγουδάω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr