Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ερημώθανε τ’ οσπίτα̤

Αυτή η γη έχει φωνήΑυτή η γη έχει φωνή

Στιχουργοί: Γιώργος Κωνσταντινίδης

Συνθέτες: Χρήστος Π. Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Καρασαββίδης, Κώστας Αγέρης, Σταύρος Ιωαννίδης


Ερημώθανε τ’ οσπίτα̤,
άμα η ψ̌η μ’ ους να τελείται
η καρδία μ’ ’κι ανασπάλλει͜ ατα

Τα ομμάτι͜α μουν δακρύζ’νε,
τα ελάτι͜α πα λυγίζ’νε
Τα λουλούδι͜α ’κι μυρίζ’νε
Εχωρίγαμε!
Τα ομμάτι͜α μουν δακρύζ’νε,
τα ελάτι͜α πα λυγίζ’νε
Τα λουλούδι͜α ’κι μυρίζ’νε
Πού επήγανε;

Τ’ ανθρωπίων κλαίν’ τα ψ̌όπα
σα παρχάρι͜α, σ’ ορμανόπα
Ε! πουλόπο μ’, ντό εποίκαμε;
Τ’ ανθρωπίων κλαίν’ τα ψ̌όπα
σα παρχάρι͜α, σ’ ορμανόπα
Αχ! Θεέ μ’, εξεριζώθαμε

Τα ομμάτι͜α μουν δακρύζ’νε,
τα ελάτι͜α πα λυγίζ’νε
Τα λουλούδι͜α ’κι μυρίζ’νε
Εχωρίγαμε!
Τα ομμάτι͜α μουν δακρύζ’νε,
τα ελάτι͜α πα λυγίζ’νε
Τα λουλούδι͜α ’κι μυρίζ’νε
Πού επήγανε;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανασπάλλειξεχνάει
ανθρωπίωνανθρώπων
ατααυτά
δακρύζ’νεδακρύζουν
ελάτι͜αέλατα
εξεριζώθαμεξεριζωθήκαμε
εποίκαμεκάναμε, φτιάξαμε ποιέω-ῶ
εχωρίγαμεχωρίσαμε
’κιδεν ουκί<οὐχί
λυγίζ’νελυγίζουν
μουνμας
ομμάτι͜αμάτια
ορμανόπαδάση
οσπίτα̤σπίτια hospitium<hospes
ουςως, μέχρι
παπάλι, επίσης, ακόμα
παρχάρι͜αορεινοί τόποι θερινής βοσκής
πουλόποπουλάκι
τελείται(αμτβ.) τελειώνει, εξαντλείται, μτφ. πεθαίνει
ψ̌ηψυχή
ψ̌όπαψυχούλες

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr