Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αλάν τουλάν

Συνεχίζοντας την παράδοσηΣυνεχίζοντας την παράδοση

Στιχουργοί: Χρήστος Χρυσανθόπουλος

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Ανδρέας Κουγιουμτζίδης, Γιώργος Ορφανίδης


Αλάν τουλάν εποίκες με
τα νύχτας ’κι κοιμούμαι
Ας σον Θεόν να ευρήκ’ς ατο,
οφέτος αν σκοτούμαι

Η καρδι͜ά μ’ έντον γεραλίν
μετ’ εσά τ’ αρσουζλούκια
Εσύ τιδέν ’κι ’ίνεσαι
κρίμαν σα χαβασλούκια μ’

Πασ̌κείμ’ ντ’ εγάπεσα εσέν;
Τέρσα̤ εθαρρείς, μωρέσσα!
Εμέν η Τσ̌όφα είπε με
ντο είσαι εσύ λειφτέσσα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλάν τουλάνάνω κάτωalan talan<αλλ' αντ' άλλων
αρσουζλούκιαξεδιαντροπιές, θρασύτητεςarsızlık
γεραλίνπληγωμένο, τραυματισμένοyaralı
εγάπεσααγάπησα
εθαρρείςθαρρείς, νομίζεις, υποθέτεις
έντονέγινε
εποίκεςέκανες, έφτιαξεςποιέω-ῶ
εσάδικά σου/σας
ευρήκ’ςβρίσκεις
’ίνεσαιγίνεσαι
’κιδενουκί<οὐχί
κοιμούμαικοιμάμαι
λειφτέσσαελλιπής, ολιγόμυαλη
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μωρέσσαανόητη, χαζή
οφέτοςφέτος
πασ̌κείμ’μήπως, μήπως (και)πᾶς καί ἔνι
σκοτούμαισκοτώνομαι
τέρσα̤ανάποδα, αντίθετα (επίρρ)ters
τιδέντίποτα
χαβασλούκιαπόθοι, επιθυμίες, γούσταheves

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr