Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αλάν τουλάν

Συνεχίζοντας την παράδοσηΣυνεχίζοντας την παράδοση

Στιχουργοί: Χρήστος Χρυσανθόπουλος

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Ανδρέας Κουγιουμτζίδης, Γιώργος Ορφανίδης


Αλάν τουλάν εποίκες με
τα νύχτας ’κι κοιμούμαι
Ας σον Θεόν να ευρήκ’ς ατο,
οφέτος αν σκοτούμαι

Η καρδι͜ά μ’ έντον γεραλίν
μετ’ εσά τ’ αρσουζλούκια
Εσύ τιδέν ’κι ’ίνεσαι
κρίμαν σα χαβασλούκια μ’

Πασ̌κείμ’ ντ’ εγάπεσα εσέν;
Τέρσα̤ εθαρρείς, μωρέσσα!
Εμέν η Τσ̌όφα είπε με
ντο είσαι εσύ λειφτέσσα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλάν τουλάνάνω κάτω alan talan<αλλ' αντ' άλλων
αρσουζλούκιαξεδιαντροπιές, θρασύτητες arsızlık
γεραλίνπληγωμένο, τραυματισμένο yaralı
εγάπεσααγάπησα
εθαρρείςθαρρείς, νομίζεις, υποθέτεις
έντονέγινε
εποίκεςέκανες, έφτιαξες ποιέω-ῶ
εσάδικά σου/σας
ευρήκ’ςβρίσκεις
’ίνεσαιγίνεσαι
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κοιμούμαικοιμάμαι
λειφτέσσαελλιπής, ολιγόμυαλη
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μωρέσσαανόητη, χαζή
οφέτοςφέτος
πασ̌κείμ’μήπως, μήπως (και) πᾶς καί ἔνι
σκοτούμαισκοτώνομαι
τέρσα̤ανάποδα, αντίθετα (επίρρ) ters
τιδέντίποτα
τσ̌όφα(γυν. όνομα) Σοφία
χαβασλούκιαπόθοι, επιθυμίες, γούστα heves

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7969 | Albums/Singles: 1222 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13755
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr