Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Να έμ’νε έναν πετούμενο

Αυτή η γη έχει φωνήΑυτή η γη έχει φωνή

Στιχουργοί: Νικόλαος Σαγξαρίδης

Συνθέτες: Νικόλαος Σαγξαρίδης

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Δημήτρης Καρασαββίδης, Κώστας Αγέρης, Στάθης Νικολαΐδης, Χρήστος Π. Παπαδόπουλος


Μοιρολογούνε τα ραχ̌ι͜ά,
κλαίγ’νε, πουλί μ’, τ’ ορμία
Ο κόσμον όλιον έφυεν,
εγέντον ερημία

♫

Να έμ’νε έναν πετούμενο
σ’ ορμάν’ απέσ’ πουλόπον
Κλαδίν - κλαδίν επέτανα,
εράευα τ’ αρνόπο μ’

Γουρπάνι σ’, ζωγραφία,
λάσ̌κεσαι τα ραχ̌ία
Κανείται αρ’ όσον ντ’ έπιες
αρ’ τα νερά τα κρύα
Γουρπάνι σ’, ζωγραφία μ’!

Να έμ’νε έναν πετούμενο
σ’ ορμάν’ απέσ’ πουλόπον
Μοιρολογούνε τα ραχ̌ι͜ά
και χ̌αίρεται το ψ̌όπο μ’

Γουρπάνι σ’, ζωγραφία,
λάσ̌κεσαι τα ραχ̌ία
Κανείται αρ’ όσον ντ’ έπιες
άι! τα νερά τα κρύα
Γουρπάνι σ’, ζωγραφία!

Μοιρολογούνε τα ραχ̌ι͜ά,
κλαίγ’νε τα ποταμάκρι͜α
Ακούω πώς μοιρολογούν,
τρέχ’νε τ’ εμά τα δάκρυ͜α

Γουρπάνι σ’, ζωγραφία,
λάσ̌κεσαι σα ραχ̌ία
Κανείται αρ’ όσον ντ’ έπιες
βάι! τα νερά τα κρύα
Εσύ, άι! ζωγραφία!

Μοιρολογούνε τα ραχ̌ι͜ά,
κλαίγ’νε, πουλί μ’, τ’ ορμία
Ο κόσμον όλιον έφυεν,
εγέντον ερημία

Γουρπάνι σ’, ζωγραφία,
λάσ̌κεσαι σα ραχ̌ία
Κανείται αρ’ όσον ντ’ έπιες
άι! τα νερά τα κρύα
Γουρπάνι σ’, ζωγραφία!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
γουρπάνιθυσίαkurban/ḳurbān
εγέντονέγινε
εμάδικά μου
έμ’νεήμουν
επέταναπετούσα
έπιεςήπιες
εράευαέψαχνα, γύρευαaramak
ερημίαερημιά
έφυενέφυγε
κανείταιφτάνει, είναι αρκετό
κλαίγ’νεκλαίνε
λάσ̌κεσαιπεριφέρεσαι, τριγυρνάς, περιπλανιέσαιἀλάομαι/ηλάσκω
ορμάν’δάσοςorman
ορμίαρυάκια, ρεματιές
ποταμάκρι͜αόχθες ποταμών
πουλόπονπουλάκι
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
ραχ̌ίαράχες, βουνά
τρέχ’νετρέχουν
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr