Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Την πόδα σ’ αραεύω

Συνεχίζοντας την παράδοσηΣυνεχίζοντας την παράδοση

Στιχουργοί: Γιώτης Γαβριηλίδης

Συνθέτες: Ανδρέας Κουγιουμτζίδης

Καλλιτέχνες: Ανδρέας Κουγιουμτζίδης, Γιώργος Ορφανίδης


Ους το πρωί πίνω μεθώ
κι εμπαίνω σο κρεβάτι μ’
Ένουμ’νε άμον αλεπός,
εγώ για την εγάπη μ’

Κόρ’, άκ’σον εσέν ντο λέω
έφαγα όλεν τον βίο μ’
Για τ’ εσέν ένουμ’νε γεσίρ’,
πουλόπο μ’, σο χωρίον

Όθεν πατώ κι όθεν τερώ
την πόδα σ’ αραεύω
Σα σταυροστράτι͜α λάσκουμαι
εσέναν να στοχ̌εύω

Κόρ’, άκ’σον εσέν ντο λέω
έφαγα όλεν τον βίο μ’
Για τ’ εσέν ένουμ’νε γεσίρ’,
πουλόπο μ’, σο χωρίον

Εποίκες με ασ’χώρετον
ση σεβντά σ’ γυρευός-ι
Πασ̌κείμ’ επέμ’να αχουλής;
Ένουμ’νε παλαλός-ι

Κόρ’, άκ’σον εσέν ντο λέω
έφαγα όλεν τον βίο μ’
Για τ’ εσέν ένουμ’νε γεσίρ’,
πουλόπο μ’, σο χωρίον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκ’σονάκουσε (προστ.)
αλεπόςαλεπού
άμονσαν, όπως, καθώς
αραεύωψάχνω, αναζητώ, γυρεύω aramak
ασ’χώρετονασυγχώρητο
αχουλήςμυαλωμένος, έξυπνος akıli<akıl/ʿaḳl
βίοβιος, περιουσία
γεσίρ’κυριολ. αιχμάλωτος μτφ. ταλαίπωρος, αυτός που έχει υποστεί κακουχίες esir
γυρευόςεπαίτης, ζητιάνος
ένουμ’νεέγινα
επέμ’νααπόμεινα
εποίκεςέκανες, έφτιαξες ποιέω-ῶ
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαι ἀλάομαι/ηλάσκω
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
ουςως, μέχρι
παλαλόςτρελός, ανόητος
πασ̌κείμ’μήπως, μήπως (και) πᾶς καί ἔνι
πόδαίχνος, πατημασιά, βήμα
πουλόποπουλάκι
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
σταυροστράτι͜ασταυροδρόμια
στοχ̌εύωπαρατηρώ, προσέχω, επισημαίνω
τερώκοιτώ

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7969 | Albums/Singles: 1222 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13749
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr