Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Λύουμαι άμον κερόπον

Λύουμαι άμον κερόπονΛύουμαι άμον κερόπον

Στιχουργοί: Γιάννης Γκόσιος

Συνθέτες: Λάκης Παναγιωτίδης

Καλλιτέχνες: Ματθαίος Τσαχουρίδης


Έσ’νε, πουλί μ’, για τ’ εμένα
η χαρά ντο επερ’μένα
και σ’ όλι͜α της γης τα μέρι͜α
εράεψα εσέν
Έσ’νε, πουλί μ’, για τ’ εμένα
η χαρά ντο επερ’μένα
Λύουμαι άμον κερόπον
κι αναμένω σε

Όνειρον ντο ’κι τελείται
και για τ’ εμέν ’κι κανείται
Ποίσον, Θεέ μ’, σουμά μ’ να έρ’ται
κι άλλο να μη φεύ’
Όνειρον ντο ’κι τελείται
και για τ’ εμέν ’κι κανείται
Λύουμαι άμον κερόπον
κι αναμένω σε

♫

Όνειρον ντο ’κι τελείται
και για τ’ εμέν ’κι κανείται
Λύουμαι άμον κερόπον
κι αναμένω σε

Πού επήες, πού εχάθες
κι άλλο, γιαβρόπο μ’, ’κ’ εφάνθες
και τ’ αχούλι μ’ τυρα̤ννίζω
μη παθάντς τιδέν;
Πού επήες, πού εχάθες
κι άλλο, γιαβρόπο μ’, ’κ’ εφάνθες;
Λύουμαι άμον κερόπον
κι αναμένω σε

Πού επήες, πού εχάθες
κι άλλο, γιαβρόπο μ’, ’κ’ εφάνθες;
Λύουμαι άμον κερόπον
κι αναμένω σε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αχούλιμυαλό akıl/ʿaḳl
γιαβρόπομωράκι, μικρούλι, παιδάκι yavru + -όπον
επερ’μέναπερίμενα
επήεςπήγες
εράεψαέψαξα, γύρεψα, αναζήτησα aramak
έρ’ταιέρχεται
έσ’νεήσουν
εφάνθεςφάνηκες, εμφανίστηκες
εχάθεςχάθηκες
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κανείταιφτάνει, είναι αρκετό
κερόπονκεράκι
’κιδεν ουκί<οὐχί
λύουμαιλιώνω
μέρι͜αμέρη
παθάντςπαθαίνεις
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
σουμάκοντά
τελείται(αμτβ.) τελειώνει, εξαντλείται, μτφ. πεθαίνει
τιδέντίποτα
τυρα̤ννίζωτυραννάω, ταλαιπωρώ
φεύ’φεύγει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr