Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η Λεμόνα

Η Κερασούντα των ΕλλήνωνΗ Κερασούντα των Ελλήνων

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Κωνσταντίνος Σωπιάδης, Νίκος Σαββίδης, Παναγιώτης Κυριακίδης


Σίτα̤ επέ’να ’μάλα̤ - ’μάλα̤
είδα κάμπους και λιβάδα̤

Και ση λιβαδί’ την άκραν
είδα μήλα, πορτοκάλι͜α

Έπλωσα να παίρω έναν,
εχολι͜άστεν η Λεμόνα

-Ντό χολι͜άσ̌κεσαι, Λεμόνα;
Πώς θα εφτάνω σε, Λεμόνα;

Αν ετσάκωσα κλαδόπον
να τσακούται το χ̌ερόπο μ’

Κι αν επήρα έναν μήλον
να μαραίνουμαι άμον φύλλον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκρανάκρη
άμονσαν, όπως, καθώς
έπλωσαάπλωσα, έτεινα
ετσάκωσαέσπασα
εφτάνωφτάνω
εχολι͜άστενθύμωσε, αγανάκτησε
κλαδόπονκλαδάκι, μτφ. απόγονος
λιβαδί’λιβαδιού
παίρωπαίρνω
σίτα̤καθώς, ενώ σόταν<εις όταν
τσακούταισπάει
χ̌ερόποχεράκι
χολι͜άσ̌κεσαιθυμώνεις, αγανακτείς

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr