Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατηγορούνε σε, πουλί μ’

Συνεχίζοντας την παράδοσηΣυνεχίζοντας την παράδοση

Στιχουργοί: Μάκης Αθανασιάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Ανδρέας Κουγιουμτζίδης, Γιώργος Ορφανίδης


Κατηγορούνε σε, πουλί μ’,
άφ’ς ατ’ς ας πάνε λέγ’νε
Με τ’ άψετα τα λόγια τους
σο τέλος θ’ απομέν’νε

Κατηγορούνε σε, πουλί μ’,
άφ’ς ατ’ς ας πάν’ υλάζ’νε
Το τρανόν τη σεβντάν εμουν
ελέπ’νε και τρομάζ’νε

Κατηγορούνε σε, πουλί μ’,
μη δί’ς ατ’ς σημασίαν
Πολλά ’κι πάει θα ελέπ’νε σε
νύφε σην εκκλησίαν

Κατηγορούνε σε, πουλί μ’,
να τρών’ τα παραμόνι͜α σ’
Εθαρρούν αν κατηγορούν
θα κόφκουνταν τα χρόνι͜α σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απομέν’νεαπομένουν
άφ’ςάφησε (προστ.)
άψεταάψητα, μτφ. ανώριμα
δί’ςδίνεις
ελέπ’νεβλέπουνε
εμουνμας
’κιδενουκί<οὐχί
κόφκουντανκόβονται
λέγ’νελένε
νύφενύφη
παραμόνι͜αέθιμο κατά το οποίο οι κάτοικοι του χωριού πήγαιναν καθημερινά στην νεότοκο γυναίκα φαγητό και εν γένει περιποιούνταν και φρόντιζαν τόσο τη λεχώνα όσο και το νεογέννητο βρέφος
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
τρομάζ’νετρέμουν
υλάζ’νεγαβγίζουνὑλάω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr