Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πατρίδα μ’

Συνεχίζοντας την παράδοσηΣυνεχίζοντας την παράδοση

Στιχουργοί: Κώστας Διαμαντίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Ανδρέας Κουγιουμτζίδης, Γιώργος Ορφανίδης


Αροθυμία εποίκε με
κι επήγα σην πατρίδα
Όσα εθέλ’να ν’ έλεπα
έναν απ’ ατά ’κ’ είδα

Τ’ αυλία όλι͜α έρημα,
χορτάρι͜α φυτρωμένα
Εκάθουμ’νε κι ετέρ’να τα
με ομμάτι͜α δα̤κρωμένα

Τα δάκρυ͜α εγέντανε ποτάμ’
κι εγόμωσαν τ’ ορμία
κι εποταμίαν εκειαπέσ’
τέρτι͜α κι αροθυμία

Εκλίστα επέρα μετ’ εμέν
έναν βουρόπον χώμα
να έχ’ ατο ενθύμιον
όσον θα ζω ακόμα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αροθυμίανοσταλγία
ατάαυτά
αυλίααυλές
βουρόπονχουφτίτσα
δα̤κρωμέναδακρυσμένα
εγέντανεέγιναν
εγόμωσανγέμισαν
εθέλ’ναήθελα
εκάθουμ’νεκαθόμουν
εκειαπέσ’εκεί μέσα
εκλίσταέσκυψα, έκλινα
έλεπαέβλεπα
επέραπήρα
εποίκεέκανε, έφτιαξεποιέω-ῶ
εποταμίανπλημμύρισαν
ετέρ’νακοιτούσα
’κ’δενουκί<οὐχί
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ομμάτι͜αμάτια
ορμίαρυάκια, ρεματιές
όσαόσες φορές
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr