Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Λάμψον, νε ήλε μ’, λάμψον

Η Κερασούντα των ΕλλήνωνΗ Κερασούντα των Ελλήνων

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Ιωάννης Νικολαΐδης, Μπάμπης Ιωακειμίδης


Βαρέα φογούντανε
το ποράν’ τα κορτσόπα
Κι άμον πουλόπα κρύφκουν
σα σούχα τα φυλλόπα

Λάμψον, νε ήλε μ’, λάμψον,
να πετούν τα πουλόπα
Να εβγών’νε ση γιαϊλά̤
παιδία και κορτσόπα

Τα κορτσόπα ’κι πάγ’νε
σα πεγάδα̤ τα κρύα
Εκέσ’ πάντα τρώγ’ν’ ατα
τα λυκούδα̤ τ’ αρνία

Οι λύκ’ ντό πολλά αγαπούν
σην τιπή να λάσκουνταν
Τσ̌οπάν’ το τουζάχ’ θήκ’νε,
ατείν’ ’κι πιάσκουνταν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ατααυτά
ατείν’αυτοί
βαρέαβαριά, συχνά, πολύ
γιαϊλά̤παρχάρι, υψίπεδο, οροπέδιο yayla
εβγών’νεβγαίνουν
εκέσ’εκεί
θήκ’νεθέτουν, βάζουν
’κιδεν ουκί<οὐχί
κορτσόπακοριτσάκια
κρύφκουνκρύβονται
λάμψονλάμψε (προστ.)
λάσκουντανπεριφέρονται, τριγυρίζουν, περιπλανώνται ἀλάομαι/ηλάσκω
λύκ’λύκοι
λυκούδα̤(υποκορ.) λύκοι
πάγ’νεπηγαίνουν, έφυγαν, πάνε
παιδίαπαιδιά
πεγάδα̤βρύσες
πιάσκουντανπιάνονται
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ποράν’μπόρα, καταιγίδα boran<βενετ. bora<λατ. Boreas <Βορέας (αντιδάνειο)
πουλόπαπουλάκια
σούχαπυκνά sık
τιπήχιονοθύελλα tipi
τουζάχ’παγίδα tuzak
τρώγ’ν’τρώνε
τσ̌οπάν’τσομπάνηδες, βοσκοί çoban/çūbān, şūbān
φογούντανεφοβούνται
φυλλόπαφυλλαράκια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr