Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έμπορας

Συνεχίζοντας την παράδοση

Καλλιτέχνες: Ανδρέας Κουγιουμτζίδης, Γιώργος Ορφανίδης


Ας εθυμούμες τα παλαία
ντο εποίν’ναν οι εμπόρ’
Τσ̌άπαν επαίρ’ναν τον καπνόν
ας σο κάθε καπνοχώρ’

Έμπορας έτον αΐκος,
σον καπνόν εδίν’νεν είκοσ’
Ατό έν’ τιμή γιαγλί!
Τσ̌άπαν το Μπασή Μπαγλή!¹

Ας εθυμούμες εκείν’ τα χρόνι͜α,
πώς ετοπλάευαν το βίον
Όσα επαίρ’ναν οι εμπόρ’
’κ’ επαίρ’νεν όλεν το χωρίον

Έμπορας έτον αΐκος,
σον καπνόν εδίν’νεν είκοσ’
Ατό έν’ τιμή γιαγλί!
Τσ̌άπαν το Μπασή Μπαγλή!¹

Κρούν’ σο νου μ’ εκείν’ τα χρόνι͜α
πώς επέρνιζαν τ’ ημ’σά;
Τ’ άλλα τα ημ’σά πα εδίν’ναν βρούλαν
σο χωρίον οξ̌ωκά

Έμπορας έτον αΐκος,
σον καπνόν εδίν’νεν είκοσ’
Ατό έν’ τιμή γιαγλί!
Τσ̌άπαν το Μπασή Μπαγλή!¹
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αΐκοςτέτοιος
βίοντο βιος, το σύνολο των ζωντανών που έχει στην ιδιοκτησία του κάποιος, η περιουσία κάποιου
βρούλανφλόγα brûler
γιαγλίλιπαρό, λαδερό μτφ. το πολύ κερδοφόρο yağlı
εδίν’νανέδιναν
εδίν’νενέδινε
εθυμούμεςθυμόμαστε
εκείν’εκείνοι
εμπόρ’έμποροι
έν’είναι
επαίρ’νενέπαιρνε
επέρνιζανδιέσχιζαν
εποίν’νανέκαναν, έφτιαχναν ποιέω-ῶ
έτονήταν
ετοπλάευανμάζευαν, συγκέντρωναν toplamak
ημ’σάμισά
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κρούν’χτυπούν
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
οξ̌ωκάέξω
όσαόσες φορές
παπάλι, επίσης, ακόμα
τσ̌άπαντζάμπα, δωρεάν, μάταια caba/cabāˀ
Σημειώσεις
¹ Μπασή Μπαγλή: μία από τις πιο εκλεκτές ποικιλίες καπνού της εποχής, «τσ̌άπαν το Μπασή Μπαγλή»  πουλιόταν τζάμπα, σε εξευτελιστική τιμή τέτοιος εκλεκτός καπνός.

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr