Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έμπορας

Συνεχίζοντας την παράδοσηΣυνεχίζοντας την παράδοση

Στιχουργοί: Νίκος Π. Γεωργιάδης

Συνθέτες: Νίκος Π. Γεωργιάδης

Καλλιτέχνες: Ανδρέας Κουγιουμτζίδης, Γιώργος Ορφανίδης


Ας εθυμούμες τα παλαία
ντο εποίν’ναν οι εμπόρ’
Τσ̌άπαν επαίρ’ναν τον καπνόν
ας σο κάθε καπνοχώρ’

Έμπορας έτον αΐκος,
σον καπνόν εδίν’νεν είκοσ’
Ατό έν’ τιμή γιαγλί!
Τσ̌άπαν το Μπασή Μπαγλή!¹

Ας εθυμούμες εκείν’ τα χρόνι͜α,
πώς ετοπλάευαν το βίον
Όσα επαίρ’ναν οι εμπόρ’
’κ’ επαίρ’νεν όλεν το χωρίον

Έμπορας έτον αΐκος,
σον καπνόν εδίν’νεν είκοσ’
Ατό έν’ τιμή γιαγλί!
Τσ̌άπαν το Μπασή Μπαγλή!¹

Κρούν’ σο νου μ’ εκείν’ τα χρόνι͜α
πώς επέρνιζαν τ’ ημ’σά;
Τ’ άλλα τα ημ’σά πα εδίν’ναν βρούλαν
σο χωρίον οξ̌ωκά

Έμπορας έτον αΐκος,
σον καπνόν εδίν’νεν είκοσ’
Ατό έν’ τιμή γιαγλί!
Τσ̌άπαν το Μπασή Μπαγλή!¹
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
βίοντο βιος, το σύνολο των ζωντανών που έχει στην ιδιοκτησία του κάποιος, η περιουσία κάποιου
βρούλανφλόγαbrûler
γιαγλίλιπαρό, λαδερό μτφ. το πολύ κερδοφόροyağlı
εδίν’νανέδιναν
εδίν’νενέδινε
εθυμούμεςθυμόμαστε
έν’είναι
επαίρ’νενέπαιρνε
επέρνιζανδιέσχιζαν
εποίν’νανέκαναν, έφτιαχνανποιέω-ῶ
έτονήταν
ετοπλάευανμάζευαν, συγκέντρωνανtoplamak
ημ’σάμισά
’κ’δενουκί<οὐχί
κρούν’χτυπούν
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
οξ̌ωκάέξω
όσαόσες φορές
παπάλι, επίσης
τσ̌άπαντζάμπα, δωρεάν, μάταιαcaba/cabāˀ
Σημειώσεις
¹ Μπασή Μπαγλή: μία από τις πιο εκλεκτές ποικιλίες καπνού της εποχής, «τσ̌άπαν το Μπασή Μπαγλή»  πουλιόταν τζάμπα, σε εξευτελιστική τιμή τέτοιος εκλεκτός καπνός.

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr