Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Από μακρά -ν- ελέπω σε

ΜύρτατεΜύρτατε

Στιχουργοί: Γεώργιος Πατσακίδης, Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Παντελής Παυλίδης


Από μακρά -ν- ελέπω σε
και χ̌αίρεται η καρδία μ’
[Και -ν-] Όσο σουμά [και -ν-] έχ̌’ κι έρχεσαι,
κόπεται η λαλία μ’

Πουλόπο μ’ ασπροκόκκινον,
ο πρόσωπος σ’ φωτάζει
[Και -ν-] Όντες τερώ σον πρόσωπο σ’
όλεν η γη τρομάζει

Να έξερα ποίον ραχ̌ίν
πάντα κρατεί τα χ̌ι͜όνια
Εκεί θα επέγ’να ελάρωνα
τη καρδι͜άς ι-μ’ τα πόνια
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ελάρωναγιάτρευα, θεράπευα
ελέπωβλέπω
έξεραήξερα
επέγ’ναπήγαινα
έχ̌’έχει
έχ̌’ κι έρχεσαιείσαι στον ερχομό, έρχεσαι
κόπεταικόβεται
κρατείκρατάει, βαστάει, στέκει, αντέχει
λαλίαλαλιά, φωνή
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
όντεςόταν
πόνια(ονομ.) πόνοι, (αιτ.) πόνους
πουλόποπουλάκι
πρόσωποςπρόσωπο
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
σουμάκοντά
τερώκοιτώ
τρομάζειτρέμει
φωτάζειφωτίζει, λάμπει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7836 | Albums/Singles: 1119 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr