Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Χαμόμηλον

Ποντιακά τραγούδια με την Λιζέττα ΝικολάουΠοντιακά τραγούδια με την Λιζέττα Νικολάου

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Λιζέτα Νικολάου, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Και ντ’ έπαθες, χαμόμηλον
και στέκεις μαρεμένον; [γιαρ]
Γιάμ’ η ρίζα σ’ εδίψασεν,
γιάμ’ ο καρπό σ’ ελλάεν; [γιαρ]

Νι͜ά η ρίζα μ’ εδίψασεν,
νι͜ά ο καρπό μ’ ελλάεν [γιαρ]
Νι͜ά ας σα χαμηλόκλαδα μ’
κανέναν εζαλίεν [γιαρ]

Ση ρίζα μ’ εφιλέθανε
αητέντς κι η περιστέρα [γιαρ]
Κι εποίκαν όρκον κι όμνυσμαν
να μη ευτάν’ χωρισίαν [γιαρ]

Ατώρα εχωρίγανε,
γιάμ’ έχω ας σο κρίμαν [γιαρ]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αητέντςαητός
ατώρατώρα
γιάμ’μήπως, ή μη ya/yā + μη
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
εζαλίενζαλίστηκε
ελλάενάλλαξε
εποίκανέκαναν, έφτιαξαν ποιέω-ῶ
ευτάν’κάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
εφιλέθανεφιλήθηκαν
εχωρίγανεχώρισαν, χωρίστηκαν
μαρεμένονμαραμένο
νι͜άούτε ne
όμνυσμανόρκος
χωρισίανχωρισμός, αποχωρισμός
Σημειώσεις
¹ Ακούγεται να τραγουδάει «γιάμ’ έρχουμ’ ας σο κρίμαν» πιθ. εκ παραδρομής.

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr