Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατήβα σ’ ακροπέγαδον

Μήλον ροδοκόκκινον

Στιχουργοί: Μάκης Αθανασιάδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ιωαννίδης, Λάζος Ιωαννίδης


Κατήβα σ’ ακροπέγαδον
όντες πατεύ’ ο ήλον
[και -ν-] Αρνί μ’, τ’ εσόν το φίλεμαν
γλυκύν άμον το μήλον

Χ̌ερομύλτσον και κοσ̌κίντσον,
βάλεν έναν βούραν κι άλλο
[και] Το φίλεμαν ντ’ εδέκες με,
εγώ ας σο νου μ’ ’κ’ εβγάλλω

Όσον τρανόν έν’ η γερὰ,
κάποτε θα λαρούται
Μόνον τη σεβντάς η εγάπ’
όσον ντο πάει απλούται

Χ̌ερομύλτσον και κοσ̌κίντσον,
βάλεν έναν βούραν κι άλλο
[και] Το φίλεμαν ντ’ εδέκες με,
εγώ ας σο νου μ’ ’κ’ εβγάλλω

Χώμαν ντο ’κι ποτίεται,
πώς θέλτς να εβγάλ’ χορτάριν;
Πώς να χ̌αίρεται η καρδι͜ά
αν έ͜εις απέσ’ ατ’ ’φκιάριν;

Χ̌ερομύλτσον και κοσ̌κίντσον,
βάλεν έναν βούραν κι άλλο
[και] Το φίλεμαν ντ’ εδέκες με,
εγώ ας σο νου μ’ ’κ’ εβγάλλω

Μακάρ’ να μη εφύτρωνεν
σεβντάς δεντρόν σο ψ̌όπο μ’
Ετράνυνεν κι η ρίζα ’θε
’σάρεψεν το καρδόπο μ’

Χ̌ερομύλτσον και κοσ̌κίντσον,
βάλεν έναν βούραν κι άλλο
[και] Το φίλεμαν ντ’ εδέκες με,
εγώ ας σο νου μ’ ’κ’ εβγάλλω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
απλούταιαπλώνεται
βάλενβάλε (προστ.)
βούρανχούφτα
γερὰπληγή, τραύμα yara
γλυκύνγλυκιά/ό
έ͜ειςέχεις
εβγάλ’βγάλει
εβγάλλωβγάζω
εγάπ’αγάπη
εδέκεςέδωσες
έν’είναι
εσόνδικός/ή/ό σου
ετράνυνενμεγάλωσε
εφύτρωνενφύτρωνε
’θετου/της
θέλτςθέλεις
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
κατήβακατέβα (προστ.)
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κοσ̌κίντσονκοσκίνισε (προστ.)
λαρούταιγιατρεύεται, θεραπεύεται
όντεςόταν
πατεύ’βυθίζεται, βουλιάζει μτφ. δύει, μτφ. καταρρέει, μτφ. χρεωκοπεί batmak
ποτίεταιποτίζεται, πίνεται
σεβντάςαγάπης, έρωτα sevda/sevdā
φίλεμανφιλί
’φκιάριν(εφκιάριν) μελαγχολία, στενοχώρια, έγνοια, άγχος efkâr/efkār
χ̌ερομύλτσονάλεσε με τον χερόμυλο (προστ.)
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr