Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αΐκον έν’ τ’ ιδίωμα μ’

Ο Σιμούλτς κι ο Πόλιον μίαν κι άλλοΟ Σιμούλτς κι ο Πόλιον μίαν κι άλλο

Στιχουργοί: Πόλιος Παπαγιαννίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό, Πόλιος Παπαγιαννίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Πόλιος Παπαγιαννίδης


Αΐκον έν’ τ’ ιδίωμα μ’,
αΐκον έν’ η χτίση μ’
Ντ’ εποίκα σε, τσούνας κουτάβ’,
κι ερρούξες απ’ οπίσ’ ι-μ’;

Ανάθεμα σε, νε κουτσ̌ή,
’κι συντερείς τ’ απάν’ ι-σ’
Ερρούξες απάν’ στον τσ̌εχέλ’
που ’κ’ εγροικά ας στο χάλι σ’

Κόκκινον μήλον ο πατσ̌άκ’ σ’,
άσπρον αλών’ η σκάλα σ’
Έχ̌’ κι έρ’ται ο σ̌κύλον ο Μουρούης
θα κείται σην εγκάλια σ’

Εβράδυνεν ο βραδι͜ανόν,
έχ̌’ κι έρ’ται η σκοτίαν
Και -ν- απ’ εσάς ’κι γίνεται
κορτσόπα χωρισίαν
Αλλ’ απ’ εσάς ’κι γίνεται
κορτσόπα χωρισίαν

Σ̌υρίζω μάνα μ’, σ̌υρίζω
Σ̌υρίζω, μουρδουλίζω
Όντες ελέπω τ’ έμορφα,
το πουίκι μ’ ζουλίζω

Μετσ̌ιτϊέδες χαλάνω,
άι! λίρας τογραεύω
Στ’ οσπίτ’ με την ’κοδέσπαινα
ν’ αηλί ντό θα ’γραεύω!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
αΐκοντέτοιο/α
αλών’αλώνι
απάν’πάνω
βραδι͜ανόντο βράδυ
’γραεύω(ογραεύω) παθαίνω συμφορά uğramak
εβράδυνενβράδιασε
εγκάλιααγκαλιά
εγροικάκαταλαβαίνει
ελέπωβλέπω
έμορφαόμορφα
έν’είναι
εποίκαέκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
ερρούξεςέπεσες
έρ’ταιέρχεται
έχ̌’έχει
έχ̌’ κι έρ’ταιείναι στον ερχομό, έρχεται
ιδίωμαη συνήθεια, ο τρόπος
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κείταικείτεται, ξαπλώνει
’κιδεν ουκί<οὐχί
’κοδέσπαιναοικοδέσποινα
κορτσόπακοριτσάκια
κουτσ̌ήκόρη
λίραςλίρες
λίρας τογραεύωσκορπώ, χαλώ χρήμα (λίρες)
μετσ̌ιτϊέδες(πληθ. μετσ̌ιτϊέ) αργυρό νόμισμα ισότιμο με είκοσι γρόσια mecidiye/mecīdiyye
μουρδουλίζωγρυλλίζω υπόκωφα
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
όντεςόταν
οπίσ’πίσω
οσπίτ’σπίτι hospitium<hospes
πατσ̌άκ’μπατζάκι, πόδι bacak
πουίκιμουστάκι bıyık
σκάλακλίμακα, σκάλα, αποβάθρα λιμανιού, το μέρος μεταξύ των ποδιών της περισκελίδας προς την βουβωνική περιοχή (προσομοιάζει την κορυφή σκάλας προς το κεφαλόσκαλο), ειδικό εξάρτημα της παγίδας πουλιών scala<scando
σκοτίανσκοτάδι
συντερείςσυντηρείς, προσέχεις
σ̌υρίζωσφυρίζω, παίζω αυλό σῦριγξ
τογραεύωκομματιάζω doğramak
τσ̌εχέλ’άπειρο, ανώριμο, άβγαλτο cehil/cehl
τσούναςσκύλας
χαλάνωχαλάω, καταστρέφω
χτίσηχαρακτήρας, τα φυσικά ιδιώματα του ανθρώπου
χωρισίανχωρισμός, αποχωρισμός

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr