Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σεράντα χτήνια

Τραγούδια του γάμου και της διασκέδασης IIΤραγούδια του γάμου και της διασκέδασης II

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Ελένη Κουταλακίδου, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Η μάνα μ’ επαρχάρεψεν
σ’ Εμίρην τα παρχάρι͜α
Σ’ Εμίρην και σου Γαλατά
και σ’ Άσπρα τα λιθάρι͜α

Σεράντα χτήνι͜α έλμεγεν,
σεράντα αγελάδι͜α
κι άλλα σεράντα εβόσ̌κιζεν
μουσκάρι͜α άμον ζουρκάδι͜α

Με τα κρενία εκατήβαζεν
το γάλαν σο χωρίον
κι ας ση γαλάτ’ την αθέραν
λύκος εποταμίεν

Ο Θεριάνον έλεγεν
«Το τσ̌ατίρι μ’ χαλάστεν!
Κωδωνίστεν τα πρόατα,
όλ’ εμπροστά δεβάτε»

Ο Θεριάνον έλεγεν
«Ξαν Μουζενίτες είμαι!
Αφήνω εγώ την κάλη μου
και με τ’ αρνόπα κείμαι»
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αθέρανπνοή, μυρωδιά
άμονσαν, όπως, καθώς
δεβάτεπηγαίνετε
εβόσ̌κιζενβοσκούσε
εκατήβαζενκατέβαζε
εμπροστάμπροστά, πρωτύτερα
εποταμίενπλημμύρισε, παρασύρθηκε από το ποτάμι
ζουρκάδι͜αζαρκάδια
κάληη αγαπητή σύζυγος, η σύζυγος
κείμαικείτομαι, ξαπλώνω
κρενίαξύλινοι οχετοί ύδατος, βρύσες, κρήνες
λιθάρι͜αλιθάρια, πέτρες
μουσκάρι͜αμοσχάρια
ξανπάλι, ξανά
όλ’όλοι/α
παρχάρι͜αορεινοί τόποι θερινής βοσκής
πρόαταπρόβατα
σεράντασαράντα
τσ̌ατίρισκηνή, φτωχικό προχειροφτιαγμένο σπιτάκι çadır/çāder < çhattra छत्त्र
χτήνι͜ααγελάδες

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr