Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τη μάνα σ’ η καρδία

Μήλον ροδοκόκκινονΜήλον ροδοκόκκινον

Στιχουργοί: Μάκης Αθανασιάδης

Συνθέτες: Λάζος Ιωαννίδης, Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ιωαννίδης, Λάζος Ιωαννίδης


Χρόνια και χρόνια η μάνα
αναμέν’ το παιδίν ατ’ς
[Ντο να ’ίνουμαι; / Βάι! Ν’ αηλί εμέν!]
Θέλ’ να ελέπ’ α̤’ κι ύστερα
να παραδί’ τη ψ̌ην ατ’ς
[Ντο να ’ίνουμαι; / Βάι! Ν’ αηλί εμέν!]

Λύεται άμον χ̌ι͜ονόνερον
τη μάνα σ’ η καρδία
[Ντο να ’ίνουμαι; / Βάι! Ν’ αηλί εμέν!]
όντες χ̌αίρεται η ξενιτει͜ά
τ’ ατεινές τα παιδία
[Ντο να ’ίνουμαι; / Βάι! Ν’ αηλί εμέν!]

Λαμπρής καμπάναν κωδωνίζ’
ση ψ̌ης τα παραστάρι͜α
[Ντο να ’ίνουμαι; / Βάι! Ν’ αηλί εμέν!]
όντες έρχουνταν έμορφα
ας σο γιον ατ’ς χαπάρι͜α
[Ντο να ’ίνουμαι; / Βάι! Ν’ αηλί εμέν!]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α̤’(α̤τό) αυτό, το
άμονσαν, όπως, καθώς
αναμέν’περιμένει
ατεινέςαυτηνής
ελέπ’βλέπει/βλέπω
έμορφαόμορφα
έρχουντανέρχονται
’ίνουμαιγίνομαι
κωδωνίζ’κουδουνίζει
λύεταιλιώνει
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
όντεςόταν
παιδίαπαιδιά
παραδί’παραδίνει, καταδίδει
παραστάρι͜ατα κάθετα καδρόνια του κασώματος πόρτας
χαπάρι͜αειδήσεις, νέαhaber/ḫaber
ψ̌ηνψυχή
ψ̌ηςψυχής

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr