Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εθάρρεσεν εμόρφυνεν

Τα έμορφαΤα έμορφα

Στιχουργοί: Νίκος Ζουρνατζίδης

Συνθέτες: Αδάμ Αποστολίδης

Καλλιτέχνες: Αδάμ Αποστολίδης


Εθάρρεσεν εμόρφυνεν
μετ’ ατό το λετσ̌έκι
Το εύκαιρον και το τσ̌ουβάλ’
σα ποδάρι͜α ’κι στέκει

Εσύ πέ’ ατεν ήνταν θέλτς,
«όχι» ντό έν’, ’κ’ εξέρει
Ας σ’ αρνικόν τον γάιδαρον
γάλαν εβγάλ’ και παίρει

Απέξ’ το μήλον κόκκινον,
απέσ’ έν’ σαπεμένον
Ο πρόσωπος ι-σ’ παρλαεύ’
το καρδόπο σ’ καμένον

Ανάθεμα σε, νε σεβντά,
ας σην καρδία μ’ έβγα
Τα δά̤κρυ͜α μ’ ετελέθανε,
εγώ την άκρα σ’ ’κ’ εύρα

Παίζω το κεμεντζ̌όπο μου
απάν’ σα δύο κόρδας
Εγέμ’νε αποζούλ’ γαρκόν
απάν’ σα ξένα πόρτας
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκραάκρη
απάν’πάνω
απέξ’απέξω
απέσ’μέσα
αποζούλ’ξεευνουχισμένο, μτφ. κάτι το πρακτικά αδύνατο, ακατόρθωτο
αρνικόναρσενικό
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
ατεναυτήν
γαρκόναρσενικό μοσχάρι
έβγαβγες (προστ.)
εγέμ’νεέγινα
εμόρφυνενομόρφυνε
έν’είναι
ετελέθανε(αμτβ.) τελείωσαν, εξαντλήθηκαν, μτφ. πέθαναν
εύκαιρον(ουδ.) άδειο, αδειανό, (αρσ.) ανόητο, κουφιοκέφαλο
εύραβρήκα, βρες (ιδιωμ.προστ.)
ήντανό,τι
θέλτςθέλεις
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
κεμεντζ̌όπολυρίτσα kemençe/kemānçe
’κιδεν ουκί<οὐχί
κόρδαςχορδές
λετσ̌έκιμαντίλι τετράγωνο που το δίπλωναν στη μέση και το φορούσαν οι γυναίκες στο κεφάλι
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
παρλαεύ’λάμπει, λαμποκοπά parlamak
πέ’πες (προστ.)
ποδάρι͜απόδια
πόρταςπόρτες (ονομ.πληθ.) porta
πρόσωποςπρόσωπο
σαπεμένονσαπισμένο
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
τσ̌ουβάλ’τσουβάλι, μεγάλος σάκος çuval/cuvāl

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr