Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Άμον την πατρίδα μ’ ’κ’ έν’

Φώτισην δος ατεν, Θεέ μ’Φώτισην δος ατεν, Θεέ μ’

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Χρήστος Δ. Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης, Χρήστος Δ. Παπαδόπουλος


Πάντα ο νους ι-μ’ έν’ εκεί
ση πατρίδας ι-μ’ τη γη
Κι όσον θα ζω θα τραγωδώ,
για τον Πόντον π’ αγαπώ
Πρόσφυγες ξεριζωμέν’
και σα στράτας σκοτωμέν’
θα έν’ χώμαν όθεν πας
κλίσ̌κεσαι και προσ̌κυνάς

Άμον την πατρίδα μ’ ’κ’ έν’
σον κόσμον απάν’ πουθέν’
Δέβα μίαν, ξάι μη στέκ’ς,
τον παράδεισον θα ελέπ’ς

Ντό καντήλια να ανάβ’ς¹,
πόσον πόνον πρέπ’ να θάφτς;
Για τ’ εκείντς ντό να ευτάς
π’ εσκοτώθαν για τ’ εμάς;
Έρθανε μ’ έναν ποχτσ̌άν
κι έναν λύρα με τοξάρ’
και εγκόλπιον κρυφόν
σταυρωμένον ο Χριστόν

Άμον την πατρίδα μ’ ’κ’ έν’
σον κόσμον απάν’ πουθέν’
Δέβα μίαν, ξάι μη στέκ’ς,
τον παράδεισον θα ελέπ’ς

Κι όντες επεκεί θα φεύ’ς
χώμαν με τ’ εσέν να παίρτς
να τσ̌ανί͜εις α’ σο ταφίν
ση πατέρα που ’κι ζει
Και κερίν ση Σουμελά
άψον σ’ όρος του Μελά
ευλογίαν για να παίρτς
με την χάρην Ατ’ς να φεύ’ς

Άμον την πατρίδα μ’ ’κ’ έν’
σον κόσμον απάν’ πουθέν’
Δέβα μίαν, ξάι μη στέκ’ς,
τον παράδεισον θα ελέπ’ς

Άμον την πατρίδα μ’ ’κ’ έν’
σον κόσμον απάν’ πουθέν’
Δέβα μίαν, ξάι μη στέκ’ς,
τον παράδεισον θα ελέπ’ς
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
άψονάναψε (προστ.)
δέβαπήγαινε (προστ.)
εκείντςεκείνους
ελέπ’ςβλέπεις
έν’είναι
επεκείαπό εκεί, από τότε, ύστερα, κατόπιν
έρθανεήρθαν
ευτάςκάνεις, φτιάχνειςεὐθειάζω
θάφτςθάβεις
’κ’δενουκί<οὐχί
’κιδενουκί<οὐχί
κλίσ̌κεσαισκύβεις, κλίνεις
μίανμια φορά
ξάικαθόλου
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
όντεςόταν
παίρτςπαίρνεις
ποχτσ̌άνδεμάτι από μεγάλο ύφασμα που διπλώνεται στις τέσσερις γωνίεςbohça
στέκ’ςστέκεσαι
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
τοξάρ’δοξάρι
τραγωδώτραγουδάω
τσ̌ανί͜ειςκαταβρέχεις, διασκορπίζεις, ραίνειςκαταιονίζω/καταιονάω
φεύ’ςφεύγεις
Σημειώσεις
¹ Ορθότερη χρήση στην ποντιακή το «άφτς»

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr