Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Για τ’ ομμάτι͜α σ’

Για τ’ ομμάτι͜α σ’Για τ’ ομμάτι͜α σ’

Στιχουργοί: Βασίλειος Ντιμερτζίδης, Νίκος Σαββίδης

Συνθέτες: Νίκος Σαββίδης

Καλλιτέχνες: Σταύρος Τσομπανίδης


Για τ’ ομμάτι͜α σ’ και τα χ̌είλια σ’
λύουμαι άμον κερίν
Η λόχα σ’ δί’ με φωτίαν
κι ’ίνεται η ψ̌η μ’ πουλίν

♫

Εγώ να είμαι τ’ άρωμαν
ντο θα βάλτς σα μαλλία σ’
[γιαρ, γιαρ, γιαρ]
Τρυγόνα μ’, με το ανάσμα σ’
θα εμπαίνω σην καρδία σ’
[ωφ, ωφ, ωφ]

Για τ’ ομμάτι͜α σ’ και τα χ̌είλια σ’
λύουμαι άμον κερίν
Η λόχα σ’ δί’ με φωτίαν
κι ’ίνεται η ψ̌η μ’ πουλίν

Για πέει με ντό εποίκα σε
και τυραννί͜εις το ψ̌όπο σ’;
[γιαρ, γιαρ, γιαρ]
Αφού καλά εξέρτς ατο
θα ’ίνουμαι τ’ εσ̌όπο σ’
[ωφ, ωφ, ωφ]

Για τ’ ομμάτι͜α σ’ και τα χ̌είλια σ’
λύουμαι άμον κερίν
Η λόχα σ’ δί’ με φωτίαν
κι ’ίνεται η ψ̌η μ’ πουλίν

Τα δάκρυ͜α μ’ τρέχ’νε σο ποτήρ’,
το αίμα μ’ στάζ’ σο χώμαν
[γιαρ, γιαρ, γιαρ]
Κι εσύ τη μάνα σ’ ερωτάς
αν αγαπώ σε ακόμαν
[ωφ, ωφ, ωφ]

Για τ’ ομμάτι͜α σ’ και τα χ̌είλια σ’
λύουμαι άμον κερίν
Η λόχα σ’ δί’ με φωτίαν
κι ’ίνεται η ψ̌η μ’ πουλίν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ανάσμαανάσα, αναπνοή
βάλτςβάζεις, τοποθετείς
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
δί’δίνει
εξέρτςξέρεις, γνωρίζεις
εποίκαέκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
ερωτάςρωτάς
εσ̌όποταίρι, έτερο ήμισυ, σύντροφος
’ίνεταιγίνεται
’ίνουμαιγίνομαι
λόχαυπερβολική ζέστη, θερμή εκπνοή από το στόμα
λύουμαιλιώνω
ομμάτι͜αμάτια
πέειπες (προστ.)
τρέχ’νετρέχουν
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
τυραννί͜ειςτυραννάς, ταλαιπωρείς
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr