Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τα καϊτέδες τ’ έμορφα

Τα καϊτέδες τ’ έμορφαΤα καϊτέδες τ’ έμορφα

Στιχουργοί: Γιώργος Παπαγιαννίδης, Πόλιος Παπαγιαννίδης

Συνθέτες: Πόλιος Παπαγιαννίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Παπαγιαννίδης, Παναγιώτης Κοργιανίδης


Τα καϊτέδες τ’ έμορφα,
μάνα μ’, ’κι χορτάουνταν
Τ’ έμορφα τα κορτσόπα
’ς άσ̌κεμα ’κι αλλάουνταν

Έλα, πουλί μ’, μετ’ εμέν,
έχω εγώ το γιατρικόν
Έχω εγώ το γιατρικόν
τη γερὰ σ’ ντο θα λαρών’

Την νύχταν τα κορτσόπα,
μάνα μ’, ’κι σ̌κεπάουνταν
Ύπνον ’κι κοιμούντανε,
κάθουν χαντυλλιάουνταν

Έλα, πουλί μ’, μετ’ εμέν,
έχω εγώ το γιατρικόν
Έχω εγώ το γιατρικόν
τη γερὰ σ’ ντο θα λαρών’

Τα κορίτσια ετράνυναν,
μάνα μ’, θα χαλάουνταν
Νεγκασμένα ας ση σεβτι͜άν,
θέλ’νε να αναπάουνταν

Έλα, πουλί μ’, μετ’ εμέν,
έχω εγώ το γιατρικόν
Έχω εγώ το γιατρικόν
τη γερὰ σ’ ντο θα λαρών’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλλάουνταναλλάζονται, ανταλλάζονται
αναπάουνταναναπαύονται
άσ̌κεμαάσχημα
γερὰπληγή, τραύμα yara
έμορφαόμορφα
ετράνυνανμεγάλωσαν
θέλ’νεθέλουν
κάθουνκάθονται
καϊτέδεςμελωδίες, μουσικές συνθέσεις, μουσικοί σκοποί kayde
’κιδεν ουκί<οὐχί
κοιμούντανεκοιμούνται
κορτσόπακοριτσάκια
λαρών’γιατρεύει, θεραπεύει
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
νεγκασμένακουρασμένα
’ς(ας) από
σεβτι͜άνέρωτα, αγάπη sevda/sevdā
σ̌κεπάουντανσκεπάζονται
χαλάουντανχαλάνε, καταστρέφονται
χαντυλλιάουντανγαργαλιούνται, μτφ. θαμπώνονται
χορτάουντανχορταίνονται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr