Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ αρνόπο μ’ αναμένω

Μήλον ροδοκόκκινονΜήλον ροδοκόκκινον

Στιχουργοί: Γιώργος Ιωαννίδης

Συνθέτες: Λάζος Ιωαννίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ιωαννίδης, Λάζος Ιωαννίδης


Ραχ̌ία, ντό σ̌υρίζετε,
ποτάμι͜α, ντό βοάτε;
Θα έρ’ται το μικρόν τ’ αρνί μ’
και -ν- απ’ εσάς φογάται

Ραχ̌ι͜ά, σα ραχ̌ι͜ά λάσκουμαι
σα καλυβόπα μένω
Όθεν καικά βραδι͜άσκουμαι
τ’ αρνόπο μ’ αναμένω

Ραχ̌ι͜ά και ραχ̌οκέφαλα
δώστε τ’ αρνί μ’ λαλία
Πέτε͜ ατο αναμέν’ ατο
μ’ ομμάτι͜α σεβνταλία
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αναμέν’περιμένει
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
βραδι͜άσκουμαιβραδιάζομαι
έρ’ταιέρχεται
καικάπρος τα κάτω, εκεί ακριβώς, κοντά
λαλίαλαλιά, φωνή
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαι ἀλάομαι/ηλάσκω
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
ομμάτι͜αμάτια
πέτεπείτε (προστ.)
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
ραχ̌ίαράχες, βουνά
ραχ̌οκέφαλακορφές βουνών
σεβνταλίαερωτοχτυπημένα, ερωτευμένα, ερωτικά sevdalı
φογάταιφοβάται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr