Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Χριστέ μ’ να ποδεδίζω σε

Έταιρον κι η λυγερήΈταιρον κι η λυγερή

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Μαρία Αμανατίδου-Ευσταθιάδου


Χριστέ μ’, να ποδεδίζω σε!
Βοήθα Παναΐα!
Τον προσφυγικόν τον λαό
φέρον την σωτηρίαν

Σα τόπι͜α τ’ εμετερίων,
ση Γαρσί’ κάθαν χωρίον
σα χωράφι͜α και σα ραχ̌ι͜ά
σκουντούλιζαν τα χασ̌χάσ̌ι͜α

Ση Πατομί’ και τον γιαλόν
παπόρι͜α αναμέν’νε
και τη Γαρσί’ και τον λαόν
σην Ελλάδαν θα φέρ’νε

Σα τόπι͜α τ’ εμετερίων
ση Γαρσί’ κάθαν χωρίον
σα χωράφι͜α και σα ραχ̌ι͜ά
σκουντούλιζαν τα χασ̌χάσ̌ι͜α

[Και] Χριστέ μ’, να ποδεδίζω σε
Εσύ, ποίσον το θάμαν
και σ’ όνομα Σ’, το άγιον
[Και] θ’ ευτάω τρανόν λαμπάδαν/τάμαν

Σα τόπι͜α τ’ εμετερίων
ση Γαρσί’ κάθαν χωρίον
σα χωράφι͜α και σα ραχ̌ι͜ά
σκουντούλιζαν τα χασ̌χάσ̌ι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αναμέν’νεπεριμένουν, αναμένουν
εμετερίωνδικών μας
ευτάωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
θάμανθαύμα
κάθανκάθε
να ποδεδίζωνα χαρώ κπ
παπόρι͜αβαπόρια, καράβια vapore
Πατομί’του Βατούμ
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
σκουντούλιζανευωδίαζαν, μοσχοβολούσαν
τόπι͜ατόποι, μέρη
φέρ’νεφέρνουν
φέρονφέρε (προστ.)
χασ̌χάσ̌ι͜απαπαρούνες haşhaş/ḫaşḫāş

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr