Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Φίλεμαν εψαλάφεσα

Φίλεμαν εψαλάφεσαΦίλεμαν εψαλάφεσα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Θεοδωρίδης


Φίλεμαν εψαλάφεσα,
εποίκε με ταζίρι
Εκλώστα επαρακάλεσα,
έλυσεν το νεζίρι

Ατέ εκλώστεν (κι) είπε με,
«Να ελιά σε ο Θεός -ι!
Φίλεμαν πάντα ψαλαφάς
αρ’ άμον γυρευός -ι!»

Επαρακάλ’νεν κι έλεεν,
«Ε! Γιάννε, μη φιλείς με!
Μεθείς και τραγωδείς ατο,
σον κύρη μ’ παραδί’ς με»

Εκλώστα εγώ κι είπα ’τεν
«Πώς εχάσες το νου σ’ -ι!
Καμίαν παραδίω σε
και χάνω το ναμούσι σ’;»

Οτότε -ν- εγκαλιάστε με
και ας σα μέσα κέσ’ -ι
Είπε με, «Γιάννε πού θα πας;
Ας είμες αδακέσ’ -ι»

Εχπάστα να δι͜αβαίνω πλάν
είπε με «Πού θα πας-ι;
Θα ’φτάς με και θα βλαστημώ
το σεβνταλούκ’ ντ’ ευτάς-ι»
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδακέσ’εδώ γύρω, κάπου εδώ
άμονσαν, όπως, καθώς
ατέαυτή
γυρευόςεπαίτης, ζητιάνος
δι͜αβαίνω(για τόπο) περνώ, διασχίζω, (για χρόνο) περνώ διαβαίνω
εγκαλιάστεαγκάλιασε
είμεςείμαστε
εκλώσταγύρισα, επέστρεψα
εκλώστενγύρισε, επέστρεψε
έλεενέλεγε
ελιάλυπάται κπ/κτ, δείχνει ελεημοσύνη, μτφ. τσιγκουνεύεται ἐλεέω-ἐλεῶ
επαρακάλεσαπαρακάλεσα
επαρακάλ’νενπαρακαλούσε
εποίκεέκανε, έφτιαξε ποιέω-ῶ
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
εχπάστααναχώρησα, κίνησα για
εψαλάφεσαζήτησα, αιτήθηκα
καμίανποτέ
κέσ’εκεί μέσα, προς τα εκεί κέσου<κεῖσ’<κεῖσε<ἐκεῖσε
ναμούσιτιμή, υπόληψη, εντιμότητα namus/nāmūs<νόμος
νεζίριόρκος, υπόσχεση, τάμα nezir/neẕr
οτότετότε
παραδίωπαραδίνω
πλάνπλάι, πλαϊνό/ παρακείμενο μέρος, παραπέρα
σεβνταλούκ’έρωτας sevdalık
ταζίριεπίπληξη azar/āzār
’τεναυτήν
τραγωδείςτραγουδάς
φίλεμανφιλί
’φτάς(ευτάς) κάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
ψαλαφάςζητάς, αιτείσαι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7991 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1600 | Λήμματα: 13780
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr