Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έγια μόλα

Έταιρον κι η λυγερή

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Χορωδία


Έγια μόλα, τιραμόλα!
Ήρθαν τα καράβια όλα

Παπόρ’, πάντα πας κι έρχ̌εσαι
καμίαν ’κι κοιμάσαι
Αν ’κι θα φέρτς τ’ αρνόπο μου
σον κρεμόν να πας χάσαι

Έγια μόλα, τιραμόλα!
Ήρθαν τα καράβια όλα

Έρχουνταν τα καράβια
όλεν τον γιάλον
Πότε ατά θα φέρ’νε
και τ’ αρνίν τ’ εμόν;

Έγια μόλα, τιραμόλα!
Ήρθαν τα καράβια όλα

Ελλενικά καράβι͜α
αρμενίζετε
Πόσα καρδι͜άς ματούνταν
’κι νουνίζετε

Έγια μόλα, τιραμόλα!
Ήρθαν τα καράβια όλα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ατάαυτά
έγια μόλαρυθμικό παράγγελμα για να τραβούν κουπί οι βαρκάρηδες· συνήθως συμπληρώνεται από το έγια λέσα έγια + ιταλ. molla, προστ. του mollare
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έρχουντανέρχονται
καμίανποτέ
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κρεμόνγκρεμό
ματούντανματώνουν
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
παπόρ’βαπόρι, καράβι vapore
φέρ’νεφέρνουν
φέρτςφέρεις, φέρνεις
χάσαιχάνεσαι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr