Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θεέ μ’, δος με τη δύναμη Σ’

Θεέ μ’, δος με τη δύναμη Σ’Θεέ μ’, δος με τη δύναμη Σ’

Στιχουργοί: Μιχάλης Σταμπολίδης

Συνθέτες: Αρίστος Παπαδόπουλος, Χάρης Αθανασιάδης

Καλλιτέχνες: Κώστας Μαραντίδης, Χάρης Αθανασιάδης


Θεέ μ’, δος με τη δύναμη Σ’,
μανάχον για έναν ώραν
Τον κόσμον έν’ να βοηθώ,
τη γης όλα̤ τα χώρας

Να φάζω νηστικά μωρά,
ανθρώπους να λαρώνω
Να δίγω σ’ άψυχα ζωήν,
σοι γεροντάδες χρόνον

Να πολεμώ τον πόλεμον
και κάθε αδικίαν
Με την εγάπ’ να έγραφ’να
καινούρ’ ξαν ιστορίαν

Θεέ μ’, Εσύ συχώρα με
ντο σαν Θεός νουνίζω
Ξέρω πως είμαι άνθρωπος,
την ψ̌η μ’ σ’ Εσέν χαρίζω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
δίγωδίνω
δοςδώσε
εγάπ’αγάπη
έγραφ’ναέγραφα
έν’είναι
καινούρ’καινούριο/α
λαρώνωγιατρεύω, θεραπεύω
μανάχονμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
νουνίζωσκέφτομαι
ξανπάλι, ξανά
σοιστους/στις, τους/τις
φάζωταΐζω
χώραςξένος/η/ο/οι γενικά, οι/το/τα μη οικείο/α, ξενιτειάς
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13400
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr