Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έι! Έι! και ντό να λέει;

Έι! Έι! και ντό να λέει;Έι! Έι! και ντό να λέει;

Στιχουργοί: Αρίστος Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Αρίστος Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Τεπερεκίδης, Κώστας Μαραντίδης, Χάρης Αθανασιάδης


Έι! Έι! Έι! Έι!
Έι! Έι! και ντό να λέει;
Τ’ ομματόπα μ’ γομούντανε,
η ψ̌η μ’ για τ’ εσέν κλαίει

Σ’ έναν σο χ̌έρ’ κρατώ την ψ̌η μ’
σ’ άλλο κρατώ τ’ εσόν -ι
Τ’ εσόν η ψ̌η πάντα να ζει
κι ας πάει χάται τ’ εμόν -ι

Έι! Έι! Έι! Έι!
Έι! Έι! και ντό να λέει;
Τ’ ομματόπα μ’ γομούντανε,
η ψ̌η μ’ για τ’ εσέν κλαίει

Έι! Έι! Έι! Έι!
Έι! Έι! άσ̌κεμα κλαίει
Κλαίει, κλαίει, κλαίει
για τ’ εσέν όντες λέει

Όντες σ̌υρίζω κλώστ’ οπίσ’,
όντες λαλώ σε τρέξον
Κι όντας έρχ̌εσαι σουμά μ’
με τ’ ομματόπα σ’ παίξον

Έι! Έι! Έι! Έι!
Έι! Έι! και ντό να λέει;
Τ’ ομματόπα μ’ γομούντανε,
η ψ̌η μ’ για τ’ εσέν κλαίει

Έι! Έι! Έι! Έι!
Έι! Έι! άσ̌κεμα κλαίει
Κλαίει, κλαίει, κλαίει
για τ’ εσέν όντες λέει

Έι! Έι! Έι! Έι!
Έι! Έι! και ντό να λέει;
Τ’ ομματόπα μ’ γομούντανε,
η ψ̌η μ’ για τ’ εσέν κλαίει

Έι! Έι! Έι! Έι!
Έι! Έι! άσ̌κεμα κλαίει
Κλαίει, κλαίει, κλαίει
για τ’ εσέν όντες λέει
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άσ̌κεμαάσχημα
γομούντανεγεμίζουν, κομπιάζουν
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
εσόνδικός/ή/ό σου
κλώστ’γύρνα/γύρισε, επέστρεψε (προστ.)
λαλώβγάζω λαλιά, καλώ, αποκαλώ, προσκαλώ, οδηγώ
ομματόπαματάκια
όνταςόταν
όντεςόταν
οπίσ’πίσω
παίξονπαίξε (προστ.)
σουμάκοντά
σ̌υρίζωσφυρίζω, παίζω αυλό σῦριγξ
τρέξοντρέξε (προστ.)
χ̌έρ’χέρι
χάταιχάνεται atmak
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7991 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1600 | Λήμματα: 13780
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr