Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ ωτία μ’ θα τσουπών’ ατα

Τ’ ωτία μ’ θα τσουπών’ ατα

Καλλιτέχνες: Ανέστης Ιωακειμίδης


’Κ’ εξέρω πώς να αρχινώ,
’κ’ εξέρω ντό να λέγω
Άλλο μετ’ εσέν ’κ’ επορώ,
ντο λες πα ’κ’ ινανεύω!

Τ’ ωτία μ’ θα τσουπών’ ατα,
μη ακούω τη λαλία σ’
Άλλο λέγ’νε τα χ̌ειλόπα σ’
και άλλο η καρδία σ’

Η τύχη μ’ ντό στραβόν έτον,
σ’ εσέναν να κομπούμαι;
Τα καλατσ̌ία σ’ τ’ έμορφα
έπρεπε να φοούμαι

Τ’ ωτία μ’ θα τσουπών’ ατα,
μη ακούω τη λαλία σ’
Άλλο λέγ’νε τα χ̌ειλόπα σ’
και άλλο η καρδία σ’

Απέξ’ το μήλον κόκκινον,
αποπέσ’ σαπεμένον
Ο πρόσωπος ι-σ’ παρλαεύ’
το κάρδοπο σ’ καμένον

Τ’ ωτία μ’ θα τσουπών’ ατα,
μη ακούω τη λαλία σ’
Άλλο λέγ’νε τα χ̌ειλόπα σ’
και άλλο η καρδία σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέξ’απέξω
αποπέσ’από μέσα
ατααυτά
έμορφαόμορφα
επορώμπορώ
έτονήταν
ινανεύωπιστεύω, εμπιστεύομαι inanmak
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καλατσ̌ίαομιλίες, συνομιλίες, συζητήσεις keleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
κομπούμαιξεγελιέμαι, εξαταπώμαι, μτφ. σαγηνεύομαι κομβόω
λαλίαλαλιά, φωνή
λέγ’νελένε
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
παπάλι, επίσης, ακόμα
παρλαεύ’λάμπει, λαμποκοπά parlamak
πρόσωποςπρόσωπο
σαπεμένονσαπισμένο
τσουπών’κλείνω/ει
φοούμαιφοβάμαι
χ̌ειλόπαχειλάκια
ωτίααυτιά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr